הפכו את אוויר נקי לעמוד הבית עמוד הבית
עמוד הבית אודותינו
עישון ונזקיו
חוקים
פסדי דין
תביעות
עישון כפוי במקומות עבודה
פנייה לרשויות
נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה
מן התקשורת
קישורים
שאלות נפוצות
צרו קשר

WHO Framework Convention

on Tobacco Control

 

אמנת מסגרת לפיקוח על הטבק

 

(עברית* ואנגלית)

 


ארגון הבריאות העולמי- WHO

 

 

*הנוסח בעברית תורגם ונערך על ידי

 האגודה למלחמה בסרטן

מחלקת הסברה והדרכה ינואר 2004

כל הזכויות שמורות

 

פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור

 

וללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו

 

 

בקרו אותנו באתר האינטרנט    www.cancer.org.il

 

 

אמנת מסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק

 

הקדמה

 

המדינות החברות באמנה זו,

 מתוך נחישות לתת עדיפות לזכותן להגן על בריאות הציבור,

 מתוך ההכרה כי מגיפת הטבק היא בעיה חובקת-עולם בעלת השלכות חמורות על בריאות הציבור, אשר מחייבת שיתוף פעולה בינלאומי נרחב ככל האפשר, בהשתתפות כל המדינות, לצורך מתן תגובה בינלאומית יעילה, מתאימה ומקיפה,

 תוך שהן משקפות את חששותיה של הקהילה הבינלאומית באשר להשלכות ההרסניות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק על הבריאות, החברה, הכלכלה והסביבה בכל העולם,

 מתוך דאגה רבה עקב העלייה בייצור וצריכה של סיגריות ושאר מוצרי טבק בכל העולם, ובמיוחד במדינות מתפתחות, ובשל העול הנסיבתי על המשפחות, על העניים ועל מערכות הבריאות המקומיות,

 מתוך הכרה כי עדויות מדעיות הוכיחו באופן שאינו מתפרש לשתי פנים כי צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק מובילות לתמותה, תחלואה ונכות, וכי קיים פער זמן בין העישון או השימוש בסוגים אחרים של מוצרי טבק לבין הופעת מחלות הקשורות לטבק,

 מתוך ההכרה כי סיגריות ומוצרים אחרים המכילים טבק מהונדסים בקפידה על מנת לגרום לתלות ולשמר אותה, וכי רוב המרכיבים שלהם, לרבות העשן שהם מפיקים, הינם פעילים מבחינה פארמקולוגית, רעילים, גורמים למוטציות ומסרטנים, וכי לתלות בטבק סיווג מחלה נפרד בסיווגי המחלות הבינלאומיים העיקריים,

 תוך הכרה בעדויות המדעיות הברורות המוכיחות כי חשיפה לעשן טבק בעת הריון גורמת לתינוק לבעיות בריאותיות והתפתחותיות,

 מתוך דאגה עמוקה מהעלייה בהיקף העישון ושאר הצורות של צריכת טבק בקרב ילדים ומתבגרים בכל רחבי העולם, ובמיוחד מהירידה בגיל המעשנים,

 מתוך חשש עמוק מהעלייה בהיקף העישון ושאר הצורות של צריכת טבק בקרב נשים ונערות בכל רחבי העולם; ותוך שלנגד עיניהן עומד הצורך בהשתתפות מלאה של נשים בכל הרמות של קביעת מדיניות ויישומה והצורך באסטרטגיות ממוקדת-מין לפיקוח בתחום הטבק,

 מתוך דאגה עמוקה מהיקפי העישון הגדולים ושאר הצורות של צריכת טבק בקרב עמים נחשלים,

 מתוך דאגה עמוקה מההשפעה של כל צורות הפרסום, הקידום ומתן החסות, המעודדות את השימוש במוצרי טבק,

 מתוך הכרה כי נחוצים צעדים משותפים למיגור הסחר הבלתי חוקי, על כל צורותיו, של סיגריות ושאר מוצרי טבק, לרבות הברחה, ייצור בלתי חוקי וזיוף,

 מתוך הכרה כי הפיקוח בתחום הטבק, בכל הרמות, ובמיוחד במדינות מתפתחות ומדינות עם כלכלת מעבר, מחייב משאבים כלכליים וטכניים בהתאם לצרכים הקיימים והצרכים הצפויים של הפעילויות לפיקוח בתחום הטבק,

תוך הכרה בצורך לפתח מנגנונים מתאימים לטיפול בהשלכות החברתיות והכלכליות ארוכות הטווח של אסטרטגיות לצמצום הביקוש לטבק,

תוך שהן ערות לקשיים החברתיים והכלכליים הפוטנציאליים העלולים להתעורר כתוצאה מתוכניות פיקוח בתחום הטבק בטווח הביניים ובטווח הארוך במדינות מתפתחות ומדינות עם כלכלת מעבר, ומכירים בצורך של מדינות אלה בסיוע טכני וכלכלי לפיתוח אסטרטגיות לאומיות ברות השגה,

תוך שהן ערות לעבודה רבת הערך המתבצעת על ידי מדינות רבות מבחינת הפיקוח בתחום הטבק, ותוך שהן מציינות לשבח את ההנהגה של ארגון הבריאות העולמי ואת המאמצים מצד ארגונים וגופי משנה אחרים של האו"ם, לרבות ארגונים בינלאומיים ובין-ממשלתיים אזוריים אחרים למען פיתוח אמצעים לפיקוח בתחום הטבק,

תוך שהן מדגישות את תרומתם המיוחדת של ארגונים א-ממשלתיים וגופים אחרים מהמגזר הפרטי שאינם קשורים לתעשיית הטבק, לרבות גופים המציעים שירותי בריאות מקצועיים, קבוצות נשים, קבוצות נוער, קבוצות איכות הסביבה, קבוצות צרכנים, מוסדות אקדמיים ומוסדות בריאות, למאמצים המקומיים והבינלאומיים לפיקוח בתחום הטבק ואת החשיבות המכרעת של השתתפותם של גופים אלה במאמצים המקומיים והבינלאומיים לפיקוח בתחום הטבק,

מתוך הכרה בצורך להיות ערניות למאמצים מצד תעשיית הטבק לחתור תחת או להסיט את מאמצי הפיקוח על הטבק, ובצורך להיות מודעות לפעילויות שעושה תעשיית הטבק שעלולות להיות בעלות השפעה שלילית על מאמצי הפיקוח בתחום הטבק,

תוך התייחסות לסעיף 12 של האמנה הבינלאומית בנושא הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות, שנתקבלה על ידי המועצה הכללית של האו"ם ב- 16 בדצמבר 1966, הקובע כי לכל אדם הזכות ליהנות מבריאות גופנית ונפשית טובה ככל האפשר,

ותוך התייחסות להקדמה לחוקה של ארגון הבריאות העולמי, הקובעת כי הזכות ליהנות מבריאות גופנית ונפשית טובה ככל האפשר היא אחת מזכויות היסוד של כל אדם, ללא אפליה בין גזע, דת, דעה פוליטית או מעמד כלכלי וחברתי,

מתוך נחישות לקדם את אמצעי הפיקוח בתחום הטבק בהתבסס על השיקולים העדכניים והרלוונטיים בתחום המדע, הטכנולוגיה והכלכלה,

תוך התייחסות לאמנה למיגור האפליה נגד נשים על כל צורותיה, שנתקבלה על ידי המועצה הכללית של האו"ם ב- 18 בדצמבר 1979, הקובעת כי המדינות החברות באמנה ינקטו באמצעים המתאימים למגר את האפליה נגד נשים בתחום שירותי הבריאות,

תוך התייחסות לאמנה לזכויות הילד, שנתקבלה על ידי המועצה הכללית של האו"ם ב- 20 בנובמבר 1989, הקובעת כי המדינות החברות באמנה מכירות בזכותם של ילדים ליהנות מבריאות גופנית ונפשית טובה ככל האפשר,

הסכימו כדלקמן:

 

חלק I: הקדמה

 

סעיף 1

שימוש במונחים

 

לצורך אמנה זו:

 

(א)    "סחר בלתי חוקי" משמעו כל התנהגות האסורה על פי חוק הקשורה לייצור, משלוח, קבלה, בעלות, הפצה, מכירה או רכישה, לרבות התנהגות המיועדת לקדם פעילות שכזו.

(ב)    "איחוד אקונומי אזורי" משמעו ארגון המורכב מכמה מדינות עצמאיות, בעל סמכות במגוון נושאים, לרבות הסמכות לקבל החלטות מחייבות בנושאים אלה בשם המדינות החברות.[1]

(ג)      "פרסום וקידום בתחום הטבק" משמעו כל צורה של תקשורת, המלצה או פעולה מסחרית מתוך כוונה, יכולת השפעה או השפעה אפשרית – ישירה או עקיפה – לקידום מוצרי טבק או השימוש בהם.

(ד)    "פיקוח בתחום הטבק" משמעו מגוון האסטרטגיות לצמצום האספקה, הדרישה והנזק, המיועדות להוביל לשיפור בבריאות האוכלוסייה באמצעות מיגור או צמצום צריכת מוצרי הטבק והחשיפה לעשן טבק.

(ה)    "תעשיית הטבק" משמעה יצרנים, מפיצים ויבואנים של מוצרי טבק.

(ו)      "מוצרי טבק" משמעם מוצרים העשויים מעלי טבק כחומר גלם, עם או בלי רכיבים נוספים, המיוצרים לצורך עישון, מציצה, לעיסה או הסנפה.

(ז)      "מתן חסות לטבק" משמעה כל תרומה לאירוע, פעילות או אדם מתוך כוונה, השפעה או השפעה אפשרית – ישירה או עקיפה – לקידום מוצר טבק או שימוש בטבק.

 

סעיף 2

הזיקה בין אמנה זו לבין הסכמים ומסמכים משפטיים אחרים

 1. על מנת לטייב את ההגנה על בריאות האוכלוסייה, על הצדדים לפעול מעבר לאמצעים הנדרשים באמנה זו ובפרוטוקולים שלה, ודבר במסמכים אלה לא ימנע מהצדדים לקבוע דרישות תובעניות יותר, כל עוד אלה עולות בקנה אחד עם התנאים המפורטים במסמכים הללו והתנאים המפורטים בחוק הבינלאומי.
 2. התנאים המפורטים באמנה ובפרוטוקולים שלה אינם משפיעים בכל צורה שהיא על זכותם של הצדדים לחתום על הסכמים דו צדדיים או רב צדדיים אחרים, לרבות הסכמים אזוריים או תת-אזוריים בנושאים רלוונטיים, או בנוסף לאמנה ולפרוטוקולים שלה, כל עוד הסכמים אלו עולים בקנה אחד עם המחויבויות של המדינות החברות כמפורט באמנה ובפרוטוקולים שלה. הצדדים המעורבים יעבירו הסכמים אלה לידיעת מועצת המדינות החברות דרך המזכירות.

חלק II: מטרה, עקרונות מנחים וחובות כלליות 

סעיף 3

מטרה

מטרתה של אמנה זו, לרבות הפרוטוקולים שלה, היא להגן על דור ההווה ועל דור העתיד מפני ההשלכות ההרסניות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק על הבריאות, החברה, הסביבה והכלכלה, באמצעות כינון מסגרת ליישום אמצעים לפיקוח בתחום הטבק – ברמה המקומית, האזורית והבינלאומית – על מנת לצמצם באופן משמעותי והדרגתי את שכיחות השימוש בטבק והחשיפה לעשן טבק.

סעיף 4

עקרונות מנחים

לצורך השגת מטרת האמנה, לרבות הפרוטוקולים שלה, ולקיים את התנאים שלהם, ינחו את הצדדים בין היתר העקרונות שלהלן: 

1.                            יש ליידע כל אדם באשר להשלכות הבריאותיות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק, לאופי הממכר ולסכנת החיים הנגזרת, ולשקול אמצעי חקיקה, אמצעים מנהליים, אמצעים אדמיניסטרטיביים ואמצעים אחרים ברמת הממשל המתאימה על מנת להגן על כלל האנשים מחשיפה לעשן טבק.

2.                            נדרשת מחויבות פוליטית אמיתית על מנת לקדם ולתמוך בתגובות ובמאמצים רב-סקטוריאליים מקיפים ומתואמים ברמה המקומית, האזורית והבינלאומית, תוך התחשבות בצרכים הבאים:

(א)    הצורך לפעול על מנת להגן על כלל האנשים מפני חשיפה לעשן טבק.

(ב)    הצורך לפעול על מנת למנוע מאנשים להתחיל לצרוך טבק, על מנת לקדם את תהליך הגמילה ולתמוך בו, ועל מנת לצמצם את הצריכה של מוצרי טבק.

(ג)      הצורך לפעול על מנת לקדם את ההשתתפות של אנשים יחידים וקהילות נחשלות בפיתוח, יישום והערכה של תוכניות לפיקוח בתחום הטבק שיתאימו לצרכים ולראיית העולם שלהם מבחינה חברתית ותרבותית.

(ד)    הצורך לפעול על מנת לטפל בסיכונים ממוקדי-מין בעת פיתוח אסטרטגיות פיקוח בתחום הטבק.

3.                            חלק חשוב באמנה הוא שיתוף פעולה בינלאומי, ובמיוחד העברת טכנולוגיה, ידע וסיוע כספי, לרבות מתן גישה למומחיות רלוונטית, על מנת לייסד תוכניות פיקוח יעילות בתחום הטבק, תוך התחשבות בתרבות המקומית ובגורמים החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והמשפטיים.

4.                            יש לנקוט בתגובות ואמצעים מקיפים רב-סקטוריאליים לצמצום הצריכה של כל מוצרי הטבק ברמה המקומית, האזורית והבינלאומית, בכדי למנוע, בהתאם לעקרונות של בריאות הציבור, התפרצות מחלות, נכות ומוות בגיל צעיר כתוצאה מצריכת טבק וחשיפה לעשן טבק.

5.                            חלק חשוב מהפיקוח המקיף בתחום הטבק הם הסוגיות הקשורות לחבות, כפי שתקבע כל מדינה ומדינה במסגרת סמכותה המשפטית.

6.                            יש להכיר בחשיבותו של הסיוע הטכני והכלכלי לקידום השינוי הכלכלי בחייהם של מגדלי טבק ועובדי תעשיית הטבק, שפרנסתם תושפע באופן משמעותי כתוצאה מתוכניות הפיקוח בתחום הטבק במדינות מתפתחות ובמדינות עם כלכלת מעבר החברות באמנה, ולדאוג להם בעת פיתוח אסטרטגיות מקומיות ברות השגה.

7.                            השתתפות הסקטור הפרטי חיונית למען השגת המטרה של האמנה, לרבות הפרוטוקולים שלה.

סעיף 5

חובות כלליות

 1. כל צד יפתח, יישם, יעדכן מעת לעת, ויסקור אסטרטגיות ותוכניות מקיפות ורב-סקטוריאליות מקומיות לפיקוח על טבק בהתאם לאמנה זו ובהתאם לפרוטוקולים שלה.
 2. לצורך זה, כל צד, בהתאם ליכולותיו:

(א)    יקים, יתמוך ויממן מנגנון מתאם או מוקד לפיקוח בתחום טבק.

(ב)    יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים, ו/או אמצעים יעילים אחרים, וישתף פעולה על פי הצורך עם הצדדים האחרים בפיתוח מדיניות מתאימה למניעה וצמצום של צריכת טבק, התמכרות לניקוטין וחשיפה לעשן טבק.

 1. בבואם לגבש ולהוציא לפועל את מדיניות בריאות הציבור שלהם מבחינת הפיקוח בתחום הטבק, הצדדים יפעלו על מנת להגן על מדיניות זו מפני אינטרסים מסחריים או אינטרסים אחרים של תעשיית הטבק בהתאם לחוק המקומי.
 2. הצדדים ישתפו פעולה בגיבוש האמצעים, ההליכים והקווים המנחים ליישום האמנה והפרוטוקולים שלה.
 3. הצדדים ישתפו פעולה על פי הצורך עם ארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים ואזוריים וגופים אחרים על מנת להשיג את מטרות האמנה והפרוטוקולים שלה.
 4. הצדדים ישתפו פעולה, במסגרת האמצעים והמשאבים העומדים לרשותם, לצורך גיוס משאבים כלכליים ליישום יעיל של האמנה, באמצעות מנגנוני מימון דו ורב צדדיים.

חלק III: אמצעים הקשורים לצמצום הביקוש לטבק 

סעיף 6

כלים של תמחור ומיסוי לצמצום הביקוש לטבק

 1. הצדדים מבינים כי תמחור ומיסוי הינם כלים יעילים וחשובים לצמצום צריכת הטבק בקרב מגזרים שונים באוכולוסייה, ובמיוחד בקרב הצעירים.
 2. מבלי לפגוע בזכות הריבונית של הצדדים לגבש וליישם את מדיניות המיסוי שלהם, כל צד יתחשב במטרות הבריאות המקומיות שלו בנוגע לפיקוח בתחום הטבק, ויקבל או יחזיק באמצעים על פי הצורך, לרבות הבאים:

(א)    יישום מדיניות מיסוי, ואם רלוונטי - מדיניות תמחור, של מוצרי טבק על מנת לקדם את מטרות הבריאות בעזרת צמצום של צריכת הטבק.

(ב)    איסור או הגבלה על פי הצורך של מכירה ו/או יבוא של מוצרי טבק פטורים ממס ומכס על ידי נוסעים בין מדינה למדינה.

 1. הצדדים ינקבו בשיעור המיסוי המוטל על מוצרי הטבק ויפרטו את המגמות בצריכת הטבק בדוחות העתיים שיעבירו למועצה של המדינות החברות, בהתאם לסעיף 21.

 

סעיף 7

כלים לצמצום הביקוש לטבק שאינם קשורים לעלות המוצר

 

הצדדים מבינים כי צעדים מקיפים שאינם קשורים לעלות המוצר הם אמצעים יעילים וחשובים לצמצום צריכת הטבק. כל צד יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים או אמצעים אחרים הנחוצים לשם ביצוע חובותיו בהתאם לסעיפים 8 ו- 13, וישתף פעולה עם שאר הצדדים כמתבקש, באופן ישיר או דרך גופים בינלאומיים מתאימים, בבואו לקיים תנאים אלה. מועצת המדינות החברות תציע קווים מנחים מתאימים לקיום התנאים המפורטים בסעיפים אלה. 

סעיף 8

הגנה מפני חשיפה לעשן טבק

 1. הצדדים מבינים כי עדויות מדעיות הוכיחו באופן שאינו מתפרש לשתי פנים כי חשיפה לעשן טבק מובילה לתמותה, תחלואה ונכות.
 2. כל צד יקבל ויישם, באזורים שתחת סמכותו המשפטית הלאומית ועל פי החוק המקומי, אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים ו/או אמצעים אחרים, על מנת לספק הגנה מפני חשיפה לעשן טבק במקום עבודה סגור, בתחבורה הציבורית, בשטחים ציבוריים סגורים, ובשטחים ציבוריים אחרים על פי הצורך, ויקדם אמצעים אלה באופן פעיל ברמות שיפוטיות אחרות.

סעיף 9

פיקוח על תכולת מוצרי הטבק

מועצת המדינות החברות, לאחר התייעצות עם הגופים הבינלאומיים המתאימים, תציע קווים מנחים לבדיקה ומדידה של תכולת מוצרי טבק ועשן טבק, לשם פיקוח על תכולה זו. כל צד, לאחר אישור הרשויות המקומיות המתאימות, יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים או אמצעים אחרים לבדיקה, מדידה ופיקוח כנזכר לעיל.

סעיף 10

פיקוח על מסירת מידע אודות מוצרי הטבק

כל צד, בהתאם לחוק המקומי, יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים או אמצעים אחרים בכדי לחייב את היצרנים והיבואנים של מוצרי טבק להעביר לרשויות ממשלתיות מידע על התכולה של מוצרי טבק ועשן טבק. בנוסף, כל צד יקבל ויישם אמצעים יעילים לפרסום פומבי של מידע אודות המרכיבים הרעילים של מוצרי טבק ועשן טבק.

סעיף 11

אריזות ותוויות של מוצרי טבק

 1. כל צד, תוך שלוש שנים מכניסתה לתוקף של אמנה זו, יקבל ויישם, בהתאם לחוק המקומי, אמצעים יעילים על מנת להבטיח כדלקמן:

(א)    שאריזות ותוויות של מוצרי טבק לא יקדמו את המוצר באמצעים שקריים, תוך הולכת שולל, הטעייה, או רושם מוטעה בסבירות גבוהה באשר למאפייני המוצר, השפעותיו על הבריאות, סיכוניו והחומרים הנפלטים ממנו, לרבות כל מונח, מילת תואר, סימן מסחרי, סימן פיגורטיבי או כל סימן אחר היוצר, באופן ישיר או עקיף, רושם מוטעה כי מוצר טבק מסוים הוא פחות מסוכן ממוצרי טבק אחרים – לרבות מונחים כמו "דל זפת", "לייט", "אולטרה לייט", או "קל".

(ב)    שכל יחידת פאקט או קופסה של מוצר טבק, לרבות כל אריזה או תווית חיצונית של מוצר זה, ישאו אזהרה בריאותית לתיאור ההשפעות המזיקות של השימוש בטבק, ומסרים מתאימים אחרים על פי הצורך. האזהרות והמסרים:

(i)                   יקבלו אישור מהרשות המקומית המתאימה

(ii)                 יקיפו את הקופסה

(iii)                יהיו גדולים, ברורים, נראים לעין וקריאים

(iv)               יתפרשו על לפחות 30% מאזורי התצוגה העיקריים, אולם רצוי שיתפרשו על 50% או יותר מאזורי התצוגה העיקריים

(v)                 יהיו בתצורה של תמונות או צלמיות, או יכללו כאלה

 1. שכל יחידת פאקט או קופסה של מוצר טבק, לרבות כל אריזה או תווית חיצונית של מוצר כזה, תישא, בנוסף לאזהרות המפורטות בתת סעיף 1(ב) של סעיף זה, מידע על המרכיבים הרלוונטיים של מוצר הטבק ועשן הטבק, כמוגדר ברשויות המקומיות.
 2. שכל צד יחייב לשים אזהרות ושאר מידע כתוב כמפורט בתת סעיפים 1(ב) ו- 2 של סעיף זה על כל יחידת פאקט או קופסה של מוצר טבק, לרבות כל אריזה או תווית חיצונית של מוצר כזה, בשפה/ות העיקרית/יות של המדינה.
 3. לצורך סעיף זה, המונח "אריזה או תווית חיצונית" בהקשר למוצרי טבק מתייחס לכל אריזה או תווית המשמשים למכירה קמעונאית של המוצר.

 

סעיף 12

חינוך, תקשורת, הכשרה ומודעות הציבור

 

כל צד יקדם ויחזק את מודעות הציבור לסוגיות של פיקוח בתחום הטבק, תוך שימוש על פי הצורך בכל כלי התקשורת הקיימים. לצורך זה, כל צד יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים או אמצעים יעילים אחרים לקידום הבאים:

(א)    גישה רחבה לתוכניות יעילות ומקיפות של חינוך ומודעות הציבור בנושא הסיכונים לבריאות, לרבות המאפיינים הממכרים של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק.

(ב)    מודעות בקרב הציבור לסיכונים הבריאותיים של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק, והתועלת של גמילה מטבק וניהול חיים ללא טבק, כמפורט בסעיף 14.2.

(ג)      גישה פומבית, בהתאם לחוק המקומי, למידע מגוון אודות תעשיית הטבק שהינו רלוונטי לצרכיה של אמנה זו.

(ד)    הכשרה יעילה ומתאימה או תוכניות הסברה ומודעות בנושא הפיקוח בתחום הטבק המכוונות לאנשים כגון עובדי בריאות, עובדי קהילה, עובדים סוציאליים, מקצוענים בתחום התקשורת, מחנכים, מקבלי החלטות, עובדי אדמיניסטרציה ושאר אנשים מעורבים בתחום.

(ה)    מודעות והשתתפות מצד גופים ציבוריים או פרטיים וארגונים א-ממשלתיים שאינם קשורים לתעשיית הטבק, בפיתוח ויישום תוכניות ואסטרטגיות בין סקטוריאליות לפיקוח בתחום הטבק.

(ו)      מודעות ציבורית וגישה למידע בנוגע להשלכות השלילות על הבריאות, הכלכלה והסביבה של יצור וצריכת טבק.

 

סעיף 13

פרסום, קידום וחסות מצד תעשיית הטבק

 1. הצדדים מבינים כי חרם מקיף על פרסום, קידום וחסות סופו שיוביל לצמצום בצריכת מוצרי הטבק.
 2. כל צד, בהתאם לחוקה או לחוקי היסוד שלו, יתחייב להטיל חרם מקיף על פרסום, קידום וחסות מצד תעשיית הטבק, לרבות, בכפיפות לסביבה המשפטית ולאמצעים הטכניים הקיימים, חרם מקיף על תקשורת, קידום וחסות מכל סוג שמקורם בשטחו. מבחינה זו, כל צד מתחייב לנקוט באמצעים המשפטיים, המנהליים, האדמיניסטרטיביים ו/או אמצעים מתאימים אחרים תוך חמש שנים מכניסתה לתוקף של אמנה זו ולדווח על כך בהתאם, על פי סעיף 21.
 3. כל צד שאינו בעמדה להתחייב לחרם מקיף בשל החוקה או חוקי הייסוד שלו יטיל מגבלות על פרסום, קידום וחסות מצד תעשיית הטבק, לרבות, בכפיפות לסביבה המשפטית והאמצעים הטכניים הקיימים, מגבלות או חרם מקיף על פרסום, קידום וחסות שמקורם בשטחו, שהשפעתם אינה מקומית בלבד. מבחינה זו, כל צד יתחייב לנקוט באמצעים המשפטיים, המנהליים, האדמיניסטרטיביים ו/או שאר אמצעים מתאימים וידווח בהתאם, על פי סעיף 21.
 4. כל צד, בהתאם לחוקה או לחוקי היסוד שלו, יפעל לפחות בהתאם לבאים:

(א)    לאסור כל צורה של פרסום, קידום או חסות למוצר טבק באמצעים שקריים, תוך הולכת שולל, הטעייה או רושם מוטעה בסבירות גבוהה בנוגע למאפייניו, השפעותיו על הבריאות, סיכוניו והחומרים הנפלטים ממנו.

(ב)    לחייב כי בכל פרסומת לטבק, קידום או חסות לטבק, יופיעו אזהרות או הודעות בריאות או אזהרות או הודעות מתאימות אחרות על פי הצורך.

(ג)      להגביל את השימוש בתמריצים ציבוריים ישירים או עקיפים המעודדים רכישה של מוצרי טבק.

(ד)    לחייב את תעשיית הטבק, אם לא קיים חרם מקיף, לדווח לרשויות הממשלתיות הרלוונטיות על ההוצאות הכספיות בתחום הפרסום, הקידום ומתן החסות המותרות על פי חוק. רשויות אלה יחליטו אם לפרסם נתונים אלה בפומבי, בכפוף לחוק המקומי, ולמסור אותם למועצה של המדינות החברות בהתאם לסעיף 21.

(ה)    להתחייב לחרם מקיף או, אם הצד אינו בעמדה להתחייב לחרם מקיף בשל החוקה או חוקי הייסוד שלו, להגביל תוך תקופה של חמש שנים פרסום של טבק, קידום וחסות ברדיו, בטלוויזיה, בתקשורת הכתובה, ובכל תקשורת אחרת על פי הצורך, כגון רשת האינטרנט.

(ו)      לאסור או, אם הצד אינו בעמדה להתחייב לחרם מקיף בשל החוקה או חוקי הייסוד שלו, להגביל מתן חסות מצד תעשיית הטבק לפעילויות או אירועים בינלאומיים ו/או משתתפים בהם.

 1. אנו קוראים לצדדים לנקוט באמצעים מעבר למתחייב מהם בהתאם לתת סעיף 4.
 2. הצדדים ישתפו פעולה בפיתוח טכנולוגיות ואמצעים אחרים הנחוצים לשם מיגור פרסום שאינו מקומי בלבד.
 3. הצדדים שיטילו חרם על סוגים מסוימים של פרסום לטבק, קידום וחסות, יהיו בעלי זכות ריבונית להחרים צורות אלה של פרסום לטבק, קידום וחסות לא מקומיים שייכנסו לשטחם, ולהטיל קנסות שווים לאלה החלים על פרסום, קידום וחסות מקומיים שמקורם בשטחם, בהתאם לחוק המקומי. פסקה זו אינה מיועדת לאשר או לתמוך בקנס מסוים כלשהו.
 4. הצדדים ישקלו לנסח פרוטוקול שיקבע אמצעים מתאימים המחייבים שיתוף פעולה בינלאומי בחרם מקיף על פרסום, קידום וחסות לא מקומיים.

 

סעיף 14

אמצעים לצמצום התלות בטבק ועידוד הגמילה מטבק

 

 1. כל צד יגבש ויפיץ הנחיות מתאימות, מקיפות ומשולבות בהסתמך על העדויות המדעיות והנהלים הטובים ביותר, תוך שיקול של הנסיבות וסדר העדיפויות המקומיים, וינקוט באמצעים יעילים לקידום הגמילה מעישון וטיפול הולם בהתמכרות לטבק.
 2. לצורך מטרה זו יפעל כל צד כדלקמן:

(א)    לגבש ולבצע תוכניות יעילות לקידום הגמילה מטבק, במקומות כגון מוסדות חינוך, מרכזי בריאות, מקומות עבודה וסביבות של פעילות ספורטיבית.

(ב)    לכלול בתוכניות ובאסטרטגיות הבריאות והחינוך הממלכתיות שירותי אבחון וטיפול בהתמכרות לטבק ושירותי ייעוץ לגמילה מטבק, בהשתתפות עובדי בריאות, עובדי קהילה ועובדים סוציאליים על פי הצורך.

(ג)      לכלול תוכניות אבחון, ייעוץ, מניעה וטיפול בהתמכרות לטבק במרכזי בריאות ושיקום.

(ד)    לשתף פעולה עם צדדים אחרים לקידום הנגישות - הפיזית והכלכלית כאחד – של טיפול בהתמכרות לטבק, לרבות מוצרים תרופתיים, בהתאם לסעיף 22. מוצרים אלו והמרכיבים שלהם יכללו תרופות, מוצרים המשמשים למתן תרופות או כלי אבחון על פי הצורך.

 

חלק IV: אמצעים לצמצום אספקת הטבק

 

סעיף 15

סחר בלתי חוקי במוצרי טבק

 

 1. הצדדים מבינים כי מיגור סחר בלתי חוקי במוצרי טבק על כל צורותיו, לרבות הברחה, ייצור בלתי חוקי וזיוף, וכן גיבוש ויישום של חוקים מקומיים בנושא, בנוסף להסכמים תת אזוריים, הסכמים אזוריים והסכמים גלובליים, מהווים מרכיב חיוני בפיקוח בתחום הטבק.
 2. כל צד יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסרטיביים או אמצעים יעילים אחרים בכדי להבטיח כי יחידת הפאקט והקופסה של מוצרי טבק, לרבות כל אריזה חיצונית של מוצרים אלה, תסומן כך שניתן יהיה לזהות את מקורו של מוצר הטבק, ובהתאם לחוק המקומי וההסכמים הרלוונטיים הדו צדדיים או הרב צדדיים – לסייע לצדדים לקבוע את מקום המוצא ולפקח, לתעד ולשלוט על התנועה של מוצרי טבק והסטטוס החוקי שלהם. בנוסף כל צד יפעל כדלקמן:

(א)    לדרוש כי יחידות הפאקטים והקופסאות של מוצרי טבק לשימוש קמעונאי או סיטונאי אשר נמכרות בשוק המקומי ישאו את ההצהרה הבאה: "למכירה ב(שם המדינה או האזור) בלבד", או ישאו סימון יעיל אחר המצביע על היעד הסופי או סימון שיסייע לרשויות לקבוע האם מכירתו של המוצר בשוק המקומי הינה חוקית.

(ב)     לשקול, על פי הצורך, לפתח משטר מעקב פעיל שיחזק אף יותר את הבטיחות של מערכת ההפצה ויסייע להתחקות אחר סחר בלתי חוקי.

 1. כל צד יחייב הצגה של המידע או הסימון על האריזה, כמפורט בתת סעיף 2 של סעיף זה, באופן קריא ובשפה/ות העיקרית/יות במדינה.
 2. במטרה למגר סחר בלתי חוקי במוצרי טבק יפעל כל צד כדלקמן:

(א)    לפקח ולאסוף נתונים על סחר בינלאומי במוצרי טבק, לרבות סחר בלתי חוקי וחילופי מידע בין צרכנים, רשויות מס ורשויות אחרות על פי הצורך, בהתאם לחוק המקומי ולהסכמים הרלוונטיים הדו או רב צדדיים.

(ב)     לחוקק או לעגן בחקיקה עונשים ותרופות מתאימים על מנת למנוע סחר בלתי חוקי במוצרי טבק, לרבות סיגריות מזויפות או מוברחות.

(ג)      לנקוט באמצעים המתאימים על מנת להבטיח כי כל הציוד המיוצר שהוחרם – סיגריות מזויפות או מוברחות ושאר מוצרי טבק – יושמד בצורה ידידותית לסביבה ככל האפשר או ייזרק בהתאם לחוק המקומי.

(ד)     לאמץ וליישם אמצעים לפיקוח ותיעוד של אחסון והפצה של מוצרי טבק שיעברו דרך רשויות המס או המכס או יוחזקו על ידיהם, במסגרת סמכות השיפוט הקיימת.

(ה)    לאמץ וליישם אמצעים על פי הצורך על מנת לאפשר הלאמת הרווחים מסחר בלתי חוקי במוצרי טבק.

 1. בדוחות העתיים שיוגשו למועצה של המדינות החברות בהתאם לסעיף 21, הצדדים יאגדו ויציגו את המידע שייאסף בהתאם לתת סעיף 4(א) ו- 4(ב) של סעיף זה.
 2. הצדדים, בהתאם לחוק המקומי ועל פי הצורך, יפעלו לקידום שיתוף פעולה בין גופים מקומיים לבין ארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים ומקומיים בחקירות, תביעות והליכים משפטיים, במטרה למגר סחר בלתי חוקי במוצרי טבק. דגש מיוחד יושם על שיתוף פעולה ברמות האזורית והתת אזורית ללוחמה בסחר בלתי חוקי של מוצרי טבק.
 3. כל צד יחתור לקבל וליישם אמצעים נוספים על פי הצורך, לרבות רישוי לצורך פיקוח על הייצור וההפצה של מוצרי טבק במטרה למנוע סחר בלתי חוקי.

סעיף 16

מכירת מוצרי טבק לקטינים ועל ידי קטינים

 

 1. כל צד יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים או אמצעים יעילים אחרים ברמת הממשל המתאימה בכדי למנוע מכירת מוצרי טבק לאנשים מתחת לגיל שנקבע בחוק המקומי, בחוק הלאומי, או לאנשים מתחת לגיל 18, לרבות:

(א)    לדרוש מכל מוכר של מוצרי טבק לתלות הודעה ברורה במקום בולט בנקודת המכירה שעניינה איסור מכירת טבק לקטינים, ובמקרה של ספק – לדרוש מכל קונה לספק עדות מתאימה לגילו, על מנת לוודא שהוא בגיל החוקי לקניית טבק.

(ב)    לאסור מכירת מוצרי טבק בצורה ישירה כגון על גבי מדפים בחנויות.

(ג)      לאסור ייצור ומכירה של ממתקים, חטיפים, צעצועים או כל אובייקט אחר הקוסם לקטינים שצורתו כשל מוצר טבק.

(ד)    להבטיח כי מכונות המכירה של מוצרי טבק הממוקמות בתחום סמכותו המשפטית לא יהיו נגישות לקטינים ולא יקדמו מכירה של מוצרי טבק לקטינים.

 1. כל צד יאסור או יפעל לקדם איסור של הפצה ללא תשלום של מוצרי טבק בקרב הציבור הרחב, ובמיוחד לקטינים.
 2. כל צד ישאף לאסור מכירת סיגריות בודדות או באריזות קטנות, המגדילות את נגישותם של מוצרים אלה לקטינים.
 3. הצדדים מבינים כי על מנת להגדיל את היעילות יש ליישם על פי הצורך ובמקביל לתנאים האחרים המופיעים באמנה זו אמצעים אחרים למניעת מכירה של מוצרי טבק לקטינים.
 4. בעת החתימה, אשרור, קבלה, אישור או הצטרפות לאמנה ובכל עת לאחר מכן, באמצעות הצהרה כתובה ומחייבת, הצדדים נדרשים להצהיר על מחויבותם למנוע הצבה של מכונות לממכר טבק בגבולות סמכותם המשפטית, או, להטיל בהתאם חרם גורף על הצבת מכונות לממכר טבק. הנאמן יפיץ את ההצהרה על פי סעיף זה לכל המדינות החברות באמנה.
 5. כל צד יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים ואמצעים יעילים אחרים, לרבות הטלת קנסות על מוכרים ומפיצים, לשם אכיפה של החובות המפורטים בתת סעיפים 1-5 של סעיף זה.
 6. כל צד, על פי הצורך, יקבל ויישם אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים ואמצעים יעילים אחרים בכדי למנוע מכירה של מוצרי טבק על ידי אנשים מתחת לגיל 18, או מתחת לגיל שנקבע בחוק המקומי או בחוק הלאומי (אם גבוה מ- 18).

סעיף 17

תמיכה באפשרויות תעסוקה חלופיות

 

הצדדים, תוך שיתוף פעולה פנימי ביניהם ושיתוף פעולה ביניהם לבין ארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים ואזוריים, יקדמו, על פי הצורך, אפשרויות תעסוקה חלופיות לעובדי תעשיית הטבק, מגדלי טבק, ואפשר שגם למוכרים פרטיים.

חלק V: הגנה על איכות הסביבה 

סעיף 18

הגנה על איכות הסביבה ובריאות הציבור

בביצוע החובות תחת אמנה זו, הצדדים מסכימים להקדיש מחשבה להגנה על איכות הסביבה ועל ההשפעות על בריאות הציבור מבחינת עיבוד וייצור טבק בגבולותיהם.

 

חלק VI: סוגיות הקשורות לחבות 

סעיף 19

חבות

 1. לצורך הפיקוח בתחום הטבק, הצדדים ישקלו לנקוט בפעולה תחיקתית או לקדם את החוק הקיים, במידת הצורך, בנושא החבות הפלילית והאזרחית, לרבות פיצוי במקרה הצורך.
 2. המדינות החברות יחליפו מידע זו עם זו באמצעות מועצת המדינות החברות בהתאם לסעיף 21, לרבות:

(א)    מידע על ההשפעות הבריאותיות של צריכת מוצרי טבק וחשיפה לעשן טבק בהתאם לסעיף 20.3(א).

(ב)    מידע על חקיקה ותקינה קיימות, לרבות תורת המשפט הרלוונטית.

 1. המדינות החברות, על פי הצורך וכפי שהוסכם ביניהן, בגבולות החקיקה, המדיניות, הנהלים המשפטיים המקומיים וההסכמים הרלוונטיים הקיימים, יגישו סיוע אחת לשנייה בהליכים המשפטיים הקשורים לחבות אזרחית ופלילית בהתאם לאמנה זו.
 2. האמנה לא תגביל בשום אופן את זכותן של המדינות החברות לגשת בפני בתי המשפט של המדינות האחרות, היכן שזכויות כאלה קיימות דרך קבע.
 3. מועצת המדינות החברות רשאית לשקול בשלב מוקדם, במידת האפשר, תוך התחשבות בעבודה המתבצעת בפורומים בינלאומיים רלוונטיים, סוגיות הקשורות לחבות, לרבות גישות בינלאומיות מתאימות לסוגיות אלה ואמצעים נאותים למתן תמיכה לצדדים, על פי בקשה, בפעילויות התחיקה ושאר הפעילויות בהתאם לסעיף זה.

 

חלק VII: שיתוף פעולה והעברת מידע מדעי וטכני

 

סעיף 20

מחקר, מעקב וחילופי מידע

 1. הצדדים מתחייבים לפתח ולקדם מחקר מקומי ולתאם תוכניות מחקר ברמה האזורית וברמה הבינלאומית בנושא פיקוח על תחום הטבק. לצורך זה, תפעל כל מדינה כדלקמן:

(א)    ליזום ולשתף פעולה, באופן ישיר או באמצעות ארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים ואזוריים וגופים אחרים, וכך לקדם ולעודד מחקר של הגורמים המכריעים וההשלכות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק ומחקר לאיתור יבולים חלופיים.

(ב)    לקדם ולחזק, תוך תמיכה של ארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים או אזוריים וגופים מתאימים אחרים, הכשרה ותמיכה בכל אלה המעורבים בפעילויות הפיקוח על טבק, לרבות מחקר, יישום והערכה.

 1. הצדדים יכוננו, על פי הצורך, תוכניות למעקב מקומי, אזורי ועולמי על ההיקפים, הדפוסים, הגורמים המכריעים וההשלכות של צריכת טבק וחשיפה לעשן טבק. לצורך זה, על הצדדים לשלב תוכניות מעקב אחר הטבק בתוכניות מעקב בריאותיות מקומיות, אזוריות ועולמיות, על מנת לאפשר השוואה וניתוח של הנתונים ברמה האזורית וברמה הבינלאומית על פי הצורך.
 2. הצדדים מכירים בחשיבותו של הסיוע הכלכלי והטכני מארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים ואזוריים וגופים אחרים. כל צד יחתור לפעול כדלקמן:

(א)    לכונן באופן פרוגרסיבי מערכת מקומית למעקב אפידמיולוגי אחר צריכת טבק וסמנים חברתיים, כלכליים ובריאותיים אחרים.

(ב)    לשתף פעולה עם ארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים ואזוריים וגופים אחרים, לרבות גופים ממשלתיים וא-ממשלתיים, במעקב אזורי ועולמי בתחום הטבק וחילופי מידע בנוגע לסמנים המפורטים בתת סעיף 3(א) של סעיף זה.

(ג)      לשתף פעולה עם ארגון הבריאות העולמי בפיתוח הנחיות כלליות או הליכים כלליים להגדרת הליכי האיסוף, הניתוח וההפצה של נתוני המעקב בתחום הטבק.

 1. הצדדים, בכפוף לחוק המקומי, יקדמו ויסייעו לחילופי מידע ברשות הציבור בנושאים מדעיים, טכניים, סוציואקונומיים, מסחריים ומשפטיים, ומידע הנוגע לנהלים בתעשיית הטבק ולעיבוד הטבק, הרלוונטיים לאמנה זו, ותוך כך יתחשבו ויטפלו בצרכים המיוחדים של מדינות מתפתחות ו/או בעלות כלכלת מעבר החברות באמנה. כל צד יחתור לפעול כדלקמן:

(א)    לכונן באופן פרוגרסיבי ולתחזק מסד נתונים עדכני של חוקים ותקנות בנושא הפיקוח בתחום הטבק, ועל פי הצורך, מידע הנוגע לאכיפתם, תורת המשפט הרלוונטית, ושיתוף פעולה בפיתוח תוכניות לפיקוח אזורי ועולמי בתחום הטבק.

 1. על הצדדים לשתף פעולה במסגרת ארגונים בין ממשלתיים אזוריים ובינלאומיים ומוסדות כלכליים ומוסדות פיתוח בהם הם חברים, על מנת לקדם ולעודד העברת משאבים טכניים וכלכליים למזכירות על מנת לסייע למדינות מתפתחות ו/או מדינות בעלות כלכלת מעבר החברות באמנה, כך שיוכלו לעמוד בחובותיהם בנושאי מחקר, מעקב וחילופי מידע.

 

סעיף 21

העברת מידע וחילופי מידע

 1. כל צד יגיש למועצת הצדדים באמצעות המזכירות דיווחים עתיים על יישום האמנה. הדיווחים יכללו:

(א)    מידע על אמצעים משפטיים, מנהליים, אדמיניסטרטיביים או אמצעים אחרים שננקטו לצורך יישום האמנה.

(ב)     מידע רלוונטי על המגבלות או המכשולים בהם נתקל בעת יישום האמנה, ועל האמצעים שננקטו על מנת להתגבר על מכשולים אלה.

(ג)      מידע רלוונטי על סיוע כלכלי וטכני שניתן או התקבל לפעילויות פיקוח בתחום הטבק.

(ד)     מידע על מעקב ומחקר כמפורט בסעיף 20.

(ה)    מידע כמפורט בסעיפים 6.3, 13.2, 13.3, 13.4(ד), 15.5 ו- 19.2.

 1. מועצת המדינות החברות תקבע את התכיפות והפורמט של דוחות אלה. כל צד יגיש את הדוח הראשון שלו בתוך שנתיים מכניסתה לתוקף של אמנה.
 2. על פי סעיף 22 ו- 26, מועצת המדינות החברות תשקול להגיש סיוע למדינות מתפתחות ו/או מדינות עם כלכלת מעבר החברות באמנה, על פי בקשתן, על מנת שיוכלו לעמוד בחובותיהן על פי סעיף זה.
 3. העברת וחילופי המידע במסגרת האמנה יהיו כפופים לחוק המקומי בנוגע לסודיות ופרטיות. הצדדים יגנו על מידע סודי שיועבר כפי שהוסכם ביניהם.

 

סעיף 22

שיתוף פעולה בתחום המדעי, הטכני והחוקי, ומתן גישה למומחיות רלוונטית

 1. הצדדים ישתפו פעולה באופן ישיר או באמצעות גופים בינלאומיים מתאימים על מנת לחזק את יכולתם למלא את החובות המשתמעים מאמנה זו, תוך התחשבות בצרכים של המדינות המתפתחות ו/או המדינות עם כלכלת מעבר החברות באמנה. שיתוף פעולה שכזה יקדם את העברת המומחיות הטכנית, המדעית והחוקית, כפי שהוסכם בין הצדדים, על מנת לכונן ולחזק אסטרטגיות מקומיות לפיקוח בתחום הטבק ותוכניות למטרה זו, לרבות:

(א)    סיוע לקידום הפיתוח, ההעברה והרכישה של טכנולוגיה, ידע, מיומנויות, יכולות ומומחיות הנוגעים לפיקוח על טבק.

(ב)    מתן גישה למומחיות טכנית, מדעית, חוקית ומומחיות אחרת לצורך כינון וחיזוק אסטרטגיות ותוכניות מקומיות לפיקוח בתחום הטבק, המיועדות ליישום אמנה זו, בין היתר באמצעות:

(1)     סיוע על פי בקשה בגיבוש בסיס חוקתי יציב ותוכניות טכניות, בין השאר למטרות של מניעת חדירה של מוצרי טבק לשוק, קידום של גמילה מטבק והגנה מפני חשיפה לעשן טבק.

(2)     סיוע, על פי הצורך, לעובדי תעשיית הטבק במציאת פרנסה חלופית, רווחית וחוקית.

(3)     סיוע, על פי הצורך, למגדלי טבק בהחלפת היבולים ליבול חלופי באופן שלא יפגע בפרנסתם.

(ג)      תמיכה בתוכניות הכשרה או סנסיטיזציה מתאימות לאנשי צוות מתאימים בהתאם לסעיף 12.

(ד)    מתן, על פי הצורך, של חומרים, ציוד, אספקה ותמיכה לוגיסטית לאסטרטגיות ותוכניות לפיקוח בתחום הטבק.

(ה)    זיהוי שיטות לפיקוח בתחום הטבק, לרבות טיפול כולל בהתמכרות לניקוטין.

(ו)      קידום, על פי הצורך, של מחקר להגדלת הזמינות הכלכלית של טיפול כולל בהתמכרות לניקוטין.

 1. מועצת המדינות החברות תקדם ותסייע לקדם העברת מומחיות טכנית, מדעית וחוקית וטכנולוגיה, תוך הבטחת תמיכה כלכלית, בהתאם לסעיף 26.

 

חלק VIII: סידורים מוסדיים ומשאבים כלכליים

 

סעיף 23

מועצת המדינות החברות

 1. בזאת הרינו מכוננים מועצה של המדינות החברות. ארגון הבריאות העולמי יכנס את הישיבה הראשונה של המועצה לא יאוחר משנה אחת לאחר כניסתה לתוקף של אמנה זו. המועצה תקבע בישיבתה הראשונה את המקום והמועד לישיבות הבאות.
 2. ישיבות חריגות של מועצת המדינות החברות יתקיימו בכל זמן אחר, על פי הצורך, בהחלטת המועצה או על פי בקשה בכתב של אחד הצדדים, בתנאי שתוך שישה חודשים מהגשת הבקשה למזכירות של האמנה, הדבר יזכה לתמיכתן של לפחות שליש מהמדינות החברות.
 3. בפגישתה הראשונה, מועצת המדינות החברות תאמץ לעצמה חוקים ונהלים פה אחד.
 4. מועצת המדינות החברות תאמץ לעצמה פה אחד חוקים כלכליים וחוקים לשליטה על המימון של כל גופי המשנה העתידיים ותנאים כלכליים שינחו את תפקוד המזכירות. בכל ישיבה סדירה יתקבל תקציב לתקופה הכלכלית עד לפגישה הסדירה הבאה.
 5. מועצת המדינות החברות תנהל מעקב סדיר אחר יישום האמנה ותקבל החלטות כנדרש לקידום יישום האמנה בצורה יעילה. המועצה רשאית לקבל פרוטוקולים, נספחים ותיקונים לאמנה, בהתאם לסעיף 28, 29 ו- 33. לצורך זה, המועצה תפעל כדלקמן:

(א)    לקדם ולסייע לקידום חילופי מידע על פי סעיף 20 ו- 21.

(ב)    לקדם ולהנחות את הפיתוח והשכלול התקופתי של מתודולוגיות השוואתיות למחקר ואיסוף נתונים, בנוסף לאלה המפורטות בסעיף 20, הרלוונטיות ליישום האמנה.

(ג)      לקדם, על פי הצורך, את הפיתוח, היישום וההערכה של אסטרטגיות, תוכניות וכן מדיניות, חקיקה ושאר אמצעים.

(ד)    להתחשב בדוחות שיוגשו על ידי הצדדים בהתאם לסעיף 21 ולקבל דוחות סדירים על יישום האמנה.

(ה)    לקדם ולסייע לקדם את הניוד של משאבים כלכליים ליישום האמנה בהתאם לסעיף 26.

(ו)      לכונן גופי משנה על פי הצורך על מנת להשיג את מטרותיה של האמנה.

(ז)     לדרוש, על פי הצורך, שירותים, שיתוף פעולה ומידע מארגונים וגופים רלוונטיים של מערכת האו"ם, וארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים ואזוריים אחרים וארגונים וגופים א-ממשלתיים כאמצעים לחיזוק האמנה.

(ח)    לשקול פעולות אחרות, על פי הצורך, להשגת מטרתה של האמנה, לאור הניסיון שנצבר בעת יישומה.

 1. מועצת המדינות החברות תקבע את הקריטריונים להשתתפות של צופים חיצוניים בהליכים אלה.

 

סעיף 24

המזכירות

 1. מועצת המדינות החברות תמנה מזכירות קבועה ותעשה את הסידורים שיאפשרו את תפקודה. מועצת המדינות החברות תחתור לעשות כן בפגישתה הראשונה.
 2. עד שתמונה ותכונן מזכירות מתאימה, ארגון הבריאות העולמי יהיה אחראי לביצוע תפקידי המזכירות במסגרת אמנה זו.
 3. תפקידי המזכירות יכללו:

(א)    לארגן את הפגישות של מועצת המדינות החברות וכל גופי המשנה, ולספק שירותים על פי הצורך.

(ב)    להעביר את הדוחות שהתקבלו מהמדינות החברות בהתאם לאמנה.

(ג)      להגיש סיוע לצדדים, ובמיוחד למדינות מפתחות או מדינות עם כלכלת מעבר החברות באמנה, על פי בקשה, באיסוף והעברת המידע הדרוש בהתאם לתנאי האמנה.

(ד)    להכין דוחות על פעילויותיה במסגרת האמנה, בהנחיית מועצת המדינות החברות, ולהגיש אותם למועצת המדינות החברות.

(ה)    להבטיח, בהנחיית מועצת המדינות החברות, את שיתוף הפעולה הנחוץ עם הארגונים והגופים הבין ממשלתיים הבינלאומיים והאזוריים.

(ו)      לחתום, בהנחיית מועצת המדינות החברות, על הסכמים אדמיניסטרטיביים או חוזיים כנדרש לצורך ביצוע תפקידיה באופן יעיל.

(ז)     לבצע תפקידי מזכירות אחרים, כמפורט באמנה ובפרוטוקולים שלה, וכל תפקיד אחר שייקבע על ידי מועצת המדינות החברות.

 

סעיף 25

היחסים בין מועצת המדינות החברות לבין ארגונים בין ממשלתיים

על מנת לאפשר שיתוף פעולה טכני וכלכלי להשגת המטרות של אמנה זו, מועצת המדינות החברות רשאית לדרוש שיתוף פעולה מצד ארגונים בין ממשלתיים בינלאומיים או אזוריים, לרבות מוסדות מימון ופיתוח.

 

סעיף 26

משאבים כלכליים

 1. הצדדים מכירים בתפקידם החשוב של משאבים כלכליים בהשגת מטרתה של אמנה זו.
 2. כל צד יציע תמיכה כלכלית ביחס לפעילויות המקומיות שלו להשגת המטרה של האמנה, בהתאם לתוכניות, סדר העדיפויות והתוכניות המקומיות שלו.
 3. הצדדים יקדמו, על פי הצורך, את השימוש בערוצים דו צדדיים, אזוריים, תת-אזוריים וערוצים רב צדדיים אחרים לגיוס מימון לפיתוח וחיזוק התוכניות הרב-סקטוריאליות המקיפות לפיקוח בתחום הטבק של מדינות מתפתחות ומדינות בעלת כלכלת מעבר החברות באמנה. בהתאם, יש לטפל ולתמוך בפרנסה חליפית לייצור טבק, לרבות התמרת גידולים, מבחינת אסטרטגיות מקומיות לפיתוח בר השגה.
 4. הצדדים המיוצגים בארגונים בין ממשלתיים אזוריים ובינלאומיים, ומוסדות מימון ופיתוח, יעודדו גופים שכאלה להגיש סיוע כלכלי למדינות מתפתחות ומדינות עם כלכלית מעבר החברות באמנה, על מנת לסייע להן לעמוד בחובותיהן במסגרת אמנה זו, מבלי שהדבר יגביל את זכותן של המדינות להיות חברות בארגונים אלה.
 5. הצדדים מסכימים כדלקמן:

(א)     להגיש סיוע הדדי על מנת לעמוד בחובותיהם במסגרת האמנה, ולנייד ולהשתמש בכל המשאבים הרלוונטיים הקיימים או הפוטנציאליים – כלכליים, טכניים או אחרים – ציבוריים ופרטיים לצורך פעילויות לפיקוח בתחום הטבק, לטובת כל הצדדים, ובמיוחד לטובת מדינות מתפתחות או מדינות עם כלכלת מעבר החברות באמנה.

(ב)     המזכירות תייעץ למדינות המתפתחות ומדינות עם כלכלת מעבר החברות באמנה, על פי בקשתן, בנוגע למשאבי מימון לצורך יישום חובותיהן במסגרת האמנה.

(ג)       מועצת המדינות החברות, בישיבתה הראשונה, תסקור את מקורות ומנגנוני הסיוע הקיימים והפוטנציאליים, בהסתמך על מחקר שנערך על ידי המזכירות ומידע רלוונטי אחר, ותשקול את התאמתם.

(ד)     מועצת המדינות החברות תתחשב בתוצאות של סקירה זו בקביעת הנחיצות להעצים מנגנונים קיימים או לכונן קרן עולמית התנדבותית או כל מנגנון כלכלי מתאים אחר לצורך תיעול משאבים כלכליים נוספים, על פי הצורך, למדינות מתפתחות ומדינות עם כלכלת מעבר החברות באמנה, על מנת לסייע בהשגת מטרות האמנה.

 

חלק IX: יישוב מחלוקות

 

סעיף 27

יישוב מחלוקות

 1. במקרה של מחלוקת בין שני צדדים או יותר בנוגע לפרשנות או יישום אמנה זו, הצדדים המעורבים יבקשו, באמצעות ערוצים דיפלומטיים, ליישב את המחלוקת, במו"מ או כל אמצעי של עתות שלום לבחירתם, לרבות שירותי תיווך, גישור או פישור. חוסר הצלחה להגיע להסכם באמצעות שירותי תיווך, גישור או פישור אינו משחרר את הצדדים למחלוקת מאחריות להמשיך ולנסות לפתור אותה.
 2. בעת אשרור, הסכמה, אישור, אישור פורמלי או הצטרפות לאמנה, או בכל עת לאחר מכן, איחוד אקונומי אזורי או ארצי עשוי לפנות בכתב לנאמן ולהצהיר כי, עקב מחלוקת שלא יושבה בהתאם לתת סעיף 1 של סעיף זה, הוא מקבל פסק בוררות אד הוק בהתאם להליכים שיתקבלו פה אחד במועצת המדינות החברות.
 3. התנאים המפורטים בסעיף זה יחולו על כל פרוטוקול, אלא אם יצוין אחרת.

 

חלק X: פיתוח האמנה

 

סעיף 28

תיקונים לאמנה זו

 1. כל צד רשאי להציע תיקונים לאמנה זו. מועצת המדינות החברות תשקול תיקונים אלה.
 2. תיקונים לאמנה יתקבלו על ידי מועצת המדינות החברות. המזכירות תעביר למדינות החברות טקסט של כל תיקון אפשרי לאמנה שישה חודשים לפחות לפני הישיבה בה יועלה לדיון. המזכירות תעביר את התיקונים המוצעים גם לחותמי האמנה ולידיעת הנאמן.
 3. הצדדים יעשו כל מאמץ להגיע להסכם פה אחד על כל תיקון מוצע לאמנה. אם מוצו כל המאמצים להגיע לקונצנזוס, ולא הושג כל הסכם, התיקון יתקבל, כמוצא אחרון, ברוב של שלושה רבעים מהצדדים הנוכחים המשתתפים בהצבעה. לצורך סעיף זה, הצדדים הנוכחים והמצביעים משמע הצדדים הנוכחים שיצביעו בעד או נגד. כל תיקון שיתקבל יועברו על ידי המזכירות לנאמן, שיפיץ אותו לכל הצדדים.
 4. מסמכי הקבלה בהקשר לתיקון יופקדו בידי הנאמן. תיקון שיתקבל בהתאם לתת סעיף 3 של סעיף זה ייכנס לתוקפו ביום התשעה-עשר לאחר תאריך קבלת מסמך הקבלה על ידי הנאמן, נושא חתימות של לפחות שני שליש של המדינות החברות.
 5. התיקון ייכנס לתוקפו ביום התשעה-עשר לאחר התאריך בו תפקיד המדינה את מסמך הקבלה של התיקון האמור אצל הנאמן.

 

סעיף 29

קבלה ותיקון של נספחים לאמנה זו

 1. הצעת, קבלת וכניסה לתוקף של הנספחים לאמנה זו והתיקונים להם יתבצעו בהתאם להליך המפורט בסעיף 28.
 2. הנספחים לאמנה יהוו חלק אינטגרלי ממנה, אלא אם יצוין אחרת בפירוש. התייחסות לאמנה מהווה גם התייחסות לנספחים לה.
 3. הנספחים יהיו רשימות, טפסים, או כל חומר תיאורי אחר הקשור לעניינים הליכיים, מדעיים, טכניים או אדמיניסטרטיביים.

 

חלק XI: תנאים סופיים

 

סעיף 30

סייגים

אין סייגים לאמנה זו.

 

סעיף 31

פרישה

 1. בכל עת לאחר שנתיים ממועד כניסתה לתוקף של אמנה זו, הצדדים רשאים לפרוש מהאמנה באמצעות מתן הודעה בכתב לנאמן.
 2. כל פרישה שכזו תיכנס לתוקפה בתום שנה מתאריך הקבלה של ההודעה על הפרישה על ידי הנאמן, או בכל מועד מאוחר יותר כמפורט בהודעת הפרישה.
 3. כל צד שיפרוש מן האמנה ייחשב כאילו פרש מכל פרוטוקול בו הוא חבר.

 

סעיף 32

זכות ההצבעה

 1. כל צד לאמנה זו יהא בעל קול אחד, למעט כמצוין בתת סעיף 2 של סעיף זה.
 2. איחוד אקונומי אזורי, בעניינים שבתחומו, יוכל לנצל את זכותו להצביע במספר הקולות השווה למספר המדינות החברות בו שהינן חברות באמנה זו. ארגון שכזה לא יוכל לנצל את זכותו להצביע אם אחת מהמדינות החברות בו ניצלה את זכותה זו, ולהפך.

 

סעיף 33

פרוטוקולים

 1. כל צד רשאי להציע פרוטוקולים. מועצת המדינות החברות תשקול הצעות אלה.
 2. מועצת המדינות החברות רשאית לקבל פרוטוקולים לאמנה זו. ייעשה כל מאמץ להגיע להסכם פה אחד על כל פרוטוקול מוצע. אם מוצו כל המאמצים להגיע לקונצנזוס, ולא הושג כל הסכם, הפרוטוקול יתקבל, כמוצא אחרון, ברוב של שלושה רבעים מהצדדים הנוכחים המשתתפים בהצבעה. לצורך סעיף זה, הצדדים הנוכחים והמצביעים משמע הצדדים הנוכחים שיצביעו בעד או נגד.
 3. המזכירות תעביר למדינות החברות את הטקסט של כל פרוטוקול מוצע ששה חודשים לפחות לפני הישיבה בה יועלה לדיון.
 4. רק הצדדים לאמנה רשאים להיות חברים בפרוטוקולים.
 5. כל פרוטוקול לאמנה יהא מחייב לצדדים החברים בו. רק המדינות החברות בפרוטוקול רשאיות לקבל החלטות אודות עניינים הנוגעים באופן בלעדי לפרוטוקול המדובר.
 6. הדרישות לכניסתו לתוקף של כל פרוטוקול יקבעו במסמך זה.

 

סעיף 34

חתימה

ניתן לחתום על אמנה זו במפקדה של ארגון הבריאות העולמי בז'נבה מ- 16 ביוני 2003 עד 22 ביוני 2003, ולאחר מכן במפקדת האו"ם בניו יורק, מ- 30 ביוני 2003 עד 29 ביוני 2004. יוכלו לחתום על האמנה מדינות החברות בארגון הבריאות העולמי וכל מדינה חברה באו"ם או באיחוד אקונומי אזורי שאינה חברה בארגון הבריאות העולמי.

 

סעיף 35

אשרור, קבלה, אישור, אישור פורמלי או הצטרפות

 1. אמנה זו כפופה לאשרור, קבלה, אישור או הצטרפות של מדינות ולאישור רשמי או הצטרפות רשמית על ידי איחוד אקונומי אזורי. האמנה תהיה פתוחה להצטרפות מיום לאחר התאריך בו תיסגר האמנה לחתימה. מסמכי אשרור, קבלה, אישור, אישור פורמלי או הצטרפות יופקדו אצל הנאמן.
 2. איחוד אקונומי אזורי שיצטרף לאמנה מבלי שאחת מהמדינות החברות בו היא חברה באמנה יהיה כפוף לכל החובות במסגרת האמנה. במקרה של ארגונים בהם חברות מדינה אחת או יותר שהינן חברות באמנה, הארגון והמדינות החברות בו יחליטו על החובות ההדדיות שלהם לביצוע החובות שלהם במסגרת האמנה. במקרים כאלה, הארגון והמדינות החברות בו לא יוכלו לנצל במקביל את הזכויות מתוקף האמנה.
 3. איחוד אקונומי אזורי, במסמכים הקשורים לאישור רשמי או מסמכי הצטרפות, יצהיר על היקף היכולת שלו ביחס לנושאים האמורים באמנה זו. האיחוד יודיע לנאמן, שיודיע בתורו למדינות החברות, על כל שינוי משמעותי בהיקף היכולת של האיחוד.

 

סעיף 36

כניסה לתוקף

 1. אמנה זו תיכנס לתוקפה ביום התשעה-עשר לאחר תאריך ההפקדה של המסמך הארבעים של אשרור, קבלה, אישור, אישור פורמלי או הצטרפות לנאמן.
 2. עבור כל מדינה המאשררת, מקבלת או מאשרת את האמנה או מצטרפת אליה לאחר מילוי התנאים המפורטים בתת סעיף 1 של סעיף זה לכניסה לתוקף, האמנה תיכנס לתוקפה ביום התשעה עשר לאחר תאריך ההפקדה של מסמך האשרור, קבלה, אישור או הצטרפות.
 3. עבור כל איחוד אקונומי אזורי שיפקיד מסמך אישור רשמי או מסמך הצטרפות לאחר מילוי התנאים המפורטים בתת סעיף 1 של סעיף זה לכניסה לתוקף, האמנה תיכנס לתוקפה ביום התשעה עשר לאחר התאריך של הפקת המסמך של אישור פורמלי או הצטרפות.
 4. לצורך סעיף זה, כל מסמך שיופקד על ידי איחוד אקונומי אזורי לא ייחשב כנוסף מעבר למסמכים שהופקדו על ידי המדינות החברות בארגון.

 

סעיף 37

נאמן

מזכ"ל האו"ם יהיה הנאמן של אמנה זו, על התיקונים, הפרוטוקולים והנספחים שיתקבלו בהתאם לסעיפים 28,29 ו- 33.

 

סעיף 38

טקסטים אותנטיים

המקור של אמנה זו, שגרסאותיה בערבית, סינית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית נחשבות אותנטיות באותה מידה, יופקד אצל מזכ"ל האו"ם.

באנו לעדות כי הח"מ, בהיותו מוסמך לכך כראוי, חתם על אמנה זו.

 

נערך בז'נבה, 21 במאי 2003.[1] במקומות הרלוונטיים, איחוד אקונומי מקומי יישא משמעות זהה לאיחוד אקונומי אזורי

דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015


החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים


תכנית משרד הבריאות למאבק בעישון - דו"ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו


אוויר נקי

לציבור הגולשים: המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מסודר אצל עורך-דין. הסתמכות על מידע זה ועל נכונותו הינה באחריות הגולשים בלבד.

[חזור למעלה]