הפכו את אוויר נקי לעמוד הבית עמוד הבית
עמוד הבית אודותינו
עישון ונזקיו
חוקים
פסדי דין
תביעות
עישון כפוי במקומות עבודה
פנייה לרשויות
נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה
מן התקשורת
קישורים
שאלות נפוצות
צרו קשר
פקודת נציבות
גורם אחראי:רמח"ל משאבי אנוש

פרק: 01 – כללי
בתוקף מתאריך: 1.5.01
מס' הפקודה: 01.23.00
תאריך עדכון אחרון: 11.5.09

1. החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983, אוסר על כל אדם לעשן מוצר טבק או להחזיק כלי לעישונו במקום  
    ציבורי כהגדרתו בתוספת לחוק.
    מטרת החוק למנוע עישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות, מחלות ונכות.

2. לקבוע הוראות המיישמות את הוראות החוק הנ"ל במתקני השב"ס לגבי סגל שב"ס.

3. "אזור עישון" – חדר או אולם שהעישון הותר בו במפורש בידי מפקד היחידה ובלבד שבאזור העישון אין סוהרים או אזרחים שכולם או חלקם  
     אינם מעשנים.

4. א.   לאור הוראות החוק, מתקני ומשרדי שב"ס הם בגדר "מקום ציבורי" שהעישון אסור בהם, הן      
          ע"י סוהרים והן ע"י אזרחים, למעט במקום המשמש כמגורים ומקומות שהוגדרו כאזורי  
          עישון, כמפורט בפקודה זו.
    ב.  העישון במתקני שב"ס יהיה אסור גם במקומות הבאים:
            (1) רכבי שב"ס המשמשים להסעת סוהרים אסירים 
                 (בעת שהם מסיעים נוסעים כאמור).
            (2) חדרי אוכל לסוהרים ואסירים.
            (3) חדרי ביקורים.
            (4) ספריות.
            (5) מטבחים.
            (6) מפעלי תעסוקה.
            (7) כיתות לימוד והכשרה מקצועית.
            (8) חוגים.
            (9) קבוצות טיפוליות.
           (10) מרפאות וחדרי טיפולים.
           (11) מועדונים.
           (12) בתי כנסת.
           (13) חדרי כושר.
           (14) משרדים.
           (15) מסדרונות.
    ג.   סוהר לא יציב מאפרה במתקן שב"ס למעט במקום שהוגדר אזור עישון.

5. מפקדי היחידות אחראים לקביעת שלטים בגודל 20*30 ס"מ בכניסה לביס"ר או למבנה המשרדים, בהם יהיה סמל "אסור לעשן" וכיתוב   
    בעברית ובערבית כדלקמן: "העישון בבניין זה אסור למעט באזורים המסומנים לכך. העובר על הוראה זו צפוי לעונש".

6. הפקודה תתפרסם בלוחות המודעות של היחידות.

7. א.   מפקדי היחידות/רמ"ח סגל יהיו אחראים להוראות פקודה זו ביחידותיהם/בנציבות ולקביעת 
          מקומות שיוגדרו כאזורי עישון.
    ב.   1)   מפקד היחידה ידאג כי כאזור העישון ישמש אולם/חדר, כקבוע בסעיף ההגדרות,
                אשר יש בו סידורי איוורור תקינים ושהעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של היחידה.
          2)   נגד המשמעת היחידתי יהווה "נאמן מניעת עישון" ביחידתו ובסמכותו מתן תלונה
                בגין עישון במקום אסור. במידה ואין נגד משמעתי יחידתי, באחריות מפקד היחידה קביעת "נאמן מניעת עישון" ביחידה.
    ג.    תלונה בגין עישון במקום אסור ניתן יהיה להפנות למי מהגורמים הבאים:
               1) ביחידות – למפקד היחידה / ל'נאמן מניעת העישון' / לרע"ן משטר ומשמעת.
               2) בנציבות – לרמ"ח סגל / ל'נאמן מניעת העישון' . לרע"ן משטר ומשמעת.
    ד.    תלונה שהופנתה ל"נאמן מניעת עישון" תיבדק על ידו אישית. ואם בדיקתו העלתה כי התלונה
           נכונה, תצא תלונה מטעמו.
    ה.    בתלונה יפורטו: שם המתלונן/'נאמן מניעת העישון' ומספר מזהה, שם הסוהר שעישן  
           (הנילון), מספר אישי, מקום, תאריך ושעה מדויקים לגביהם מתייחסת התלונה, האם היו 
           עדים נוספים ופרטיהם.
    ו.    כתב התלונה יתוייק בתיקיהם הן של הנילון והן של המתלונן.
    ז.    מקבל התלונה יפנה לנילון לקבלת תגובתו. הנילון יוכל להשיב לפניה תוך 14 יום.
   ח.   במידה והודה הנילון או לא השיב לפניה במועד, יינקטו נגדו הליכים משמעתיים.
   ט.   במידה והכחיש הנילון את הנטען כלפיו, ימונה ע"י סגן הנציב או ראש אגף המטה קצין 
          לבדיקות התלונה.
    י.    מפקדי היחידות ורמ"ח סגל יבצעו ביקורות שבועיות ביחידות שתחת אחריותם, כאמור לעיל.

8. נספח – טופס תלונה.

9. 6.2.08

נספח

טופס תלונה בגין עישון במקום אסור

אל: מפקד______/רמ"ח סגל/רע"ן משמעת/נאמן יחידת עישון (מחק/י את המיותר)

פרטי האירוע :

פרטי המתלונן :
שם ___________________  מ.א. ____________________

מקום ביצוע העישון:________________________________________

תאריך ושעה מדוייקים :______________________________

שם הסוהר שעישן:___________________ מ.א.___________________

פירוט נוסף :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

פרטי העדים (באם היו) :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


תאריך_________________ חתימה______________________

דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015


החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים


תכנית משרד הבריאות למאבק בעישון - דו"ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו


אוויר נקי

לציבור הגולשים: המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מסודר אצל עורך-דין. הסתמכות על מידע זה ועל נכונותו הינה באחריות הגולשים בלבד.

[חזור למעלה]