הפכו את אוויר נקי לעמוד הבית עמוד הבית
עמוד הבית אודותינו
עישון ונזקיו
חוקים
פסדי דין
תביעות
עישון כפוי במקומות עבודה
פנייה לרשויות
נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה
מן התקשורת
קישורים
שאלות נפוצות
צרו קשר
 
חוקים רלוונטיים נוספים


ריכזנו חוקים שאמנם לא עוסקים בעישון (למעט הראשון), אבל הם רלוונטיים בדרך זו או אחרת לנושא עישון במקומות ציבוריים.
החוקים ניתנים להורדה, ברובם בקובץ וורד, עם לחיצה על שמם.

צו סדר הדין הפלילי - עבירות קנס וברירת משפט:
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשסח-2007 קובע שעבירות על הוראות סעיפי חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים הן עבירות קנס, ומפרט את גובה הקנסות לגבי כל עבירה.
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט – מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשסח-2007 קובע כי אותן עבירות הן עבירות ברירת משפט, דהיינו אדם שקיבל קנס רשאי לכפור במיוחס לו ולבקש להשפט. במקרה של הרשעה משפט - הגובה המקסימלי של הקנסות עולה בהרבה על גובה קנסות פקחים, כמפורט בפסקה העוסקת בחוק העונשין.

חוק העונשין:
חוק העונשין עוסק במשפט הפלילי.
הוא קובע שורה של עבירות פליליות, וכמו כן את העונשים עליהם.
החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים הוא חוק פלילי.
המשמעות היא שהמחלקה הפלילית של רשות מקומית והמשטרה רשאיות להגיש כתב אישום נגד מפרי החוק.
אם הגשתם טופס תלונה על מקום שמתיר עישון בשטח המקום לגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית, יכול להיות שהמחלקה הפלילית תגיש נגדו כתב אישום.
אין צורך להבהל. בעלי המקום לא יילכו לכלא. עבירה על החוק למניעת עישון מוגדרת כעבירת קנס, ברירת משפט (כמפורט למעלה).
המשמעות היא שעל עבירה על החוק למניעת עישון משלמים קנסות לרשות המקומית - בין אם ע"י פקחי הרשות המקומית ובין אם ע"י בית משפט, לאחר הגשת כתב אישום.
בסעיפים 4 ו-5 לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים ישנה הפניה לסעיף 61(א) לחוק העונשין בהקשר לגובה הקנסות.
ובכל זאת - ישנן עבירות בעלי מקומות יכולים לעבור שהמחוקק קבע עליהן עונשי מאסר.
אם הגשתם תלונה נגד מקום ציבורי לגורמים הרלוונטיים בעירייה, ובעל המקום יוצר איתכם קשר - זוהי לכאורה הטרדת עד (סעיף 249 - 3 שנות מאסר). אם בעל המקום מבקש מכם לא להעיד נגדו - זה הדחה בעדות (סעיף 246 - 7 שנות מאסר) ושיבוש מהלכי משפט (סעיף 244 - 3 שנות מאסר).
אם שמעתם על בעל מקום שמארגן התרמה לצורך תשלום קנס - זוהי עבירה פלילית - התרמה למען תשלום קנס (סעיף 252 - חצי שנת מאסר).
אם שמעתם על חברה שמשלמת קנס עבור עובד בחברה שחוייב בתשלום קנס - זוהי עבירה פלילית - תשלום קנס שהוטל על הזולת - שנת מאסר עבור האדם שחוייב בקנס ועבור מנהל החברה ו/או עבור העובד מטעם החברה ששילם את הקנס עובד האדם שחוייב בקנס).
בחוק העונשין קיימת גם עבירות בגין אותן עוולות כמו בפקודת הנזיקין - רשלנות (סעיפים 21, 90ב - מקסימום 3 שנות מאסר), הפרת הוראה חוקית (סעיף 287 - שנתיים מאסר) ותקיפה (סעיף 378 - ישנן סוגי תקיפה שונים, לכל אחת העונש שלה).
הידעתם? כאשר בעל מקום ציבורי מעכב כניסת פקחים למקום ו/או נותן התראה למעשנים, הוא מבצע עבירה פלילית - הפרעה לעובד הציבור - סעיף 288א - עבירה שדינה שנת מאסר.

חוק למניעת מפגעים:
החוק מתייחס בין השאר למפגעים כמו ריח (ובעבר התייחס גם לזיהום אוויר, אך כעת יש חוק מיוחד לזיהום אוויר - חוק אוויר נקי, על כך בהמשך), ויכול לשמש במקרים שבשלב זה החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים לא מכסה כמו עישון בבנייני מגורים, עישון במקומות חיצוניים וכיוב'.
סעיף 3 בחוק מתייחס למטרד ריח.

חוק אוויר נקי:
חוק חדש, נכנס לתוקף בינואר 2011.
החוק מתייחס ספציפית לזיהום אוויר - במקום סעיף בחוק למניעת מפגעים, שבוטל עם הכנסו לתוקף של חוק אוויר נקי.
החוק אמנם מתייחס לזיהום אוויר סביבתי - מפעלים, כלי רכב וכיוב', אולם יכול להיות שניתן לייחסו גם לסיגריות, שמהוות גם הן מקור זיהום. והוא יכול לשמש במקרים שבשלב זה החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים לא מכסה כמו עישון בבנייני מגורים, עישון במקומות חיצוניים וכיוב'.
בתוספת הראשונה לחוק ישנה רשימה של חומרים שמוגדרים עפ"י החוק כמזהמים, ובינהם גם חומרים הנפלטים מעשן סיגריות - פחמן חד חמצני, בנזן, קדמיום, ארסן ופורמלדהיד.
סעיף 3 לחוק אוסר זיהום אוויר  חזק או בלתי סביר.
סעיף 70 לחוק קובע כי הפרת הוראות חוק זה היא עוולה אזרחית (בנוסף לעבירה פלילית), והוראות פקודת הנזיקין חלות עליו. לכן ניתן להגיש תביעה אזרחית נגד מפרי החוק.

החוק לתיקון סדרי מינהל - החלטות והנמקות:
החוק מחייב עובדי ציבור להשיב לאזרחים שפונים אליהם תוך פרק זמן של 45 יום, אלא אם נדרש יותר זמן לברור העניין, וגם אז עובדי הציבור צריכים להוציא הודעה תוך 45 יום על כך שהעניין בברור.

חוק חופש המידע:
חוק שמאפשר לכל אזרח לקבל מידע מרשות ציבורית - משרדי ממשלה, נשיא המדינה, כנסת, מבקר המדינה, בתי משפט, בתי דין, הוצאה לפועל, רשויות מקומיות, חברות עירוניות, תאגידים שהוקמו בחוק, חברות ממשלתיות וחברת בת ממשלתיות. המידע כרוך בתשלום שמפורט ב תקנות חופש המידע - אגרות.

חוק הגנה על עובדים - חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין:
כשמו כן הוא, החוק מגן על עובדים שחושפים עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין. החוק אוסר לפטר או לפגוע בעובדים אלו, וקובע סנקציות על חוק זה.
זהו חוק פלילי! ניתן לפנות בתלונה למשרד התמ"ת בגין הפרת חוק זה ומשרד התמ"ת יכול להגיש כתב אישום פלילי נגד המעסיק שמפר את החוק.
כמו כן, ניתן גם לתבוע בבית דין לעבודה ולקבל פיצויים ללא הוכחת נזק.
דוגמא לכך היא פס"ד קומולוש נגד גדסי תבניות בע"מ, בו קיבל התובע 25,000 ש"ח בגין פיטורין בניגוד לחוק הגנה על עובדים.

פקודת ביזיון בית המשפט:
תבעתם בעל מקום ציבורי שהפר את החוק למניעת עישון, וזכיתם. מזל טוב!
נניח שבית המשפט קבע פיצויים והוציא צו שמחייב את בעל המקום למנוע עישון במקום.
או מצב בו אתם מגיעים להסכם פשרה עם בעל המקום, ובהסכם הכנסתם סעיף שמדבר על כך שבעל המקום ימנע עישון בשטחו, ויסלק מעשנים מהמקום. כמובן שהסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין.
אם בעל המקום מסרב לשלם, ניתן לפתוח נגדו תיק ברשות לאכיפה וגבייה - ההוצאה לפועל.
אבל מה קורה במצב שהעישון במקום נמשך, בניגוד לצו או להסכם הפשרה?
ניתן להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט. הבקשה צריכה להיות מוגשת לאותו בית משפט בו הוגשה התביעה, או במקרה של בית משפט לתביעות קטנות - בבית משפט השלום.
על פי תקנה 20(22) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, הבקשה פטורה מאגרה, כלומר ללא כל תשלום!! פשוט מגישים אותה במזכירות בית המשפט.
דוגמאות לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט תוכלו למצוא פה:
דוגמא 1
דוגמא 2

פקודת הנזיקין:
פקודת הנזיקין עוסקת במשפט האזרחי, בניגוד למשפט הפלילי.
היא קובעת שורה של עוולות, בניגוד לעבירות. עוולות הן במשפט האזרחי, עבירות הן במשפט הפלילי.
כמו כן היא מונה "תרופות" לעוולות - פיצויים וצווים.
בפסקי דין רבים בנושא העישון מדובר על עוולת רשלנות, עוולת הפרת חובה חקוקה, ואף על עוולת תקיפה.
פקודת הנזיקיו הוא הבסיס לעוולות אלו.
רשלנות - סעיפים 35-36.
הפרת חובה חקוקה - סעיף 63.
תקיפה - סעיף 23.

חוק תובענות ייצוגיות:
לאלה מבינכם ששוקלים הגשת תביעה ייצוגית - ניתן לעיין בחוק הרלוונטי.

חוק בתי המשפט:
מה שבעיקר רלוונטי בחוק זה לנושא העישון הוא:
1. בית משפט לתביעות קטנות - סעיפים 59-67
2. פשרה -  סעיף 79א.
3. בוררות -  סעיף 79ב.
4. גישור - סעיף 79ג.
דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015


החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים


תכנית משרד הבריאות למאבק בעישון - דו"ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו


אוויר נקי

לציבור הגולשים: המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מסודר אצל עורך-דין. הסתמכות על מידע זה ועל נכונותו הינה באחריות הגולשים בלבד.

[חזור למעלה]