הפכו את אוויר נקי לעמוד הבית עמוד הבית
עמוד הבית אודותינו
עישון ונזקיו
חוקים
פסדי דין
תביעות
עישון כפוי במקומות עבודה
פנייה לרשויות
נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה
מן התקשורת
קישורים
שאלות נפוצות
צרו קשר
 

 בתי המשפט לתביעות קטנות הינם בעלי סמכות לדון בתביעות בסכומים שלא עולים על 33,800 ש"ח. הם אינם כפופים לדיני הראיות וסדרי הדין הרגילים (כל הפרוצדורות שבעטיין צריך לקחת עורך דין), ולפיכך כל אדם מן היישוב יכול לייצג עצמו בבית המשפט לתביעות קטנות. יצוין, כי בבית המשפט לתביעות קטנות הייצוג על ידי עורך דין הוא אסור, ורק לעיתים חריגות מאשר בית המשפט לתביעות קטנות ייצוג של עורך דין (למשל, כאשר אחד הצדדים הוא עורך דין, מאפשר בימ"ש לצד השני לשכור עורך דין על מנת להביא לשוויון בין הצדדים). ניתן להגיש עד 5 תביעות בשנה לכל בית משפט לתביעות קטנות.
עלות אגרת התביעה - 1% מסכום התביעה, מינימום 50 ש"ח.

הסמכות של בית המשפט לתביעות קטנות מוקנית בסעיפים 59-67 לחוק בתי המשפט.

בתי המשפט בארץ מחולקים למחוזות, כאשר את התביעה יש להגיש במחוז השיפוט של בית העסק הנתבע. בכדי לדעת לאיזה בית משפט יש להגיש את התביעה, ראו באתר בתי המשפט  (תתקבל רשימה של בתי משפט במחוז - בתי המשפט לתביעות קטנות נמצאים בבתי משפט השלום).

שלב ראשון: הגשת כתב התביעה

את כתב התביעה יש להגיש בשלושה העתקים למזכירות בית המשפט: העתק עבור בית המשפט, העתק שיישאר אצל התובעים והעתק שיישלח על ידי בית המשפט אל הנתבעים. לכן, אם יש יותר מנתבע אחד, יש לדאוג שיהיה עותק עבור כל נתבע (למשל אם יש שני נתבעים - בית קפה והקניון בשיטחו נמצא בית הקפה - יש להביא בסך הכל ארבעה העתקים). על ההעתקים להיות זהים לחלוטין, כולל נספחים, קבלות, תמונות וכדומה.

בדקו את מספר החברה ברשם החברות - איתור חברה, ואם בכוונתכם להגיש תביעה גם נגד נושאי המשרה בחברה (מנהלים, דירקטורים, בעלי מניות) לפי סעיף 5 לחוק למניעת עישון, הוציאו מאתר רשם החברות נסח חברה.

חשוב לצרף לכתב התביעה את כל הראיות שבידיכם - עדים, חשבונית של בית העסק, תדפיס כרטיס אשראי, תמונות של המקום (למשל כראיה לעובדה שלא היו שלטים במקום או כראיה לכך שבית העסק מציב מאפרות על כל השולחנות), אישור רפואי לרגישות מיוחדת לעשן (למשל אסתמה או הריון), התכתבות קודמת עם בית העסק בנושא, ובאופן כללי - כל ראיה שיש בה בכדי לחזק את גרסתכם, כפי שמובאת בכתב התביעה. הבאת ראיות איננה אך רצויה אלא נדרשת ממש בכדי להצליח בתביעות, הרי אחרת השופט נאלץ לבחור בין גרסת תובע לגרסת הנתבע, וישנן סיטואציות בהן הנתבע איכשהו יצליח להביא ראיות שתומכות בגרסאתו דווקא.

עם הגשת כתב התביעה, מזכירות בית המשפט תקבע מועד דיון ושופט הממונה על התיק.

שלב שני: עניינים שיש לתת עליהם את הדעת לפני הדיון

וידוא אישור מסירה:

עם הגשת כתב התביעה, מזכירות בית המשפט שולחת את ההעתק שהוגש עבור הנתבע אל הכתובת שרשומה בכתב התביעה. פרט לכתב התביעה, מקבל הנתבע גם הוראה מבית המשפט להגיש כתב הגנה בתוך 15 מיום קבלת כתב התביעה. אם לא הוגש כתב הגנה, בסמכות בית המשפט לפסוק לתובע את מלוא סכום הפיצוי ולתת פסק דין בהיעדר הגנה. מכיוון שכך, זוהי אחריות התובע לוודא אישור מסירה, משמע לוודא שאכן נמסר כתב התביעה אל הנתבע. באם לא הגיע כתב התביעה אל הנתבע באמצעות דואר ישראל, יש צורך בביצוע מסירה אישית. לשם כך יש לגשת למזכירות בית המשפט עם עותק של כתב התביעה, שם יוצמד לה אישור מסירה, ואת החבילה יש למסור באופן אישי לנתבע. זו לא פרוצדורה מסובכת וממילא התובע מקבל הוראות ברורות באותו המעמד.

פשרה:

ייתכן ולאחר קבלת כתב התביעה, בעל העסק יהיה מעוניין בפשרה. אם כך הדבר, הוא ייצור איתכם קשר ויציע לכם להתפשר במקום להתדיין בבית המשפט. היו מוכנים לכך על מנת שלא תופתעו מהשיחה ותסכימו לפשרה שאינה מתאימה לכם. בקשו זמן לחשוב על ההצעה והשוו את הצעת הפשרה שהוצעה לכם לפיצויים שקיבלו אזרחים אחרים שתבעו. כך תוכלו לדעת אם קיבלתם הצעה סבירה (את פסקי הדין ניתן למצוא כאן).
פשרה אינה בהכרח פתרון רע מכיוון שאף אחד מהצדדים לא יכול לחזות מה יקרה בבית המשפט ומה תהיה החלטת השופט. עם זאת, במידה והצעת הפשרה נמוכה לטעמכם ואתם בטוחים בתביעתכם, אינכם חייבים לקבלה.

את הסכם הפשרה מומלץ לעשות בתוך כתלי בית המשפט, או להביא את הסכם הפשרה לאישור בית המשפט, ע"מ לתת לו תוקף של פסק דין מחייב, וע"מ שיהיה תעוד לעצם הגשת התביעה נגד המקום ונגד בעליו. הסכם הפשרה יקבל תוקף של פסק דין עפ"י סעיף 79א לחוק בתי המשפט.
בהסכם הפשרה מומלץ ביותר להכניס סעיף בו מתחייבים בעלי המקום למנוע עישון בשטח המקום, להודיע לאנשים בכניסה כי העישון במקום אסור ולהוציא החוצה אנשים שמדליקים סיגריה.
הסכם פשרה אמיתי וטוב - יוסי וולברג נ' טמפטיישן איב ת"ק 16018-03-09
הסכם הפשרה מקבל תוקף של פסק דין, והפרתו מהווה ביזיון בית משפט, וזאת לפי סעיף 6(1) לפקודת ביזיון בית משפט שקובע: "בית המשפט העליון, בית משפט מיוחד שנתכונן עפ"י סעיף 55 של דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922, בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה."
אם ממשיכים לעשן במקום למרות הסכם הפשרה, ניתן להגיש בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט. הבקשה צריכה להיות מוגשת לאותו בית משפט בו הוגשה התביעה, או במקרה של בית משפט לתביעות קטנות - בבית משפט השלום.
על פי תקנה 20(22) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, הבקשה פטורה מאגרה, כלומר ללא כל תשלום!! פשוט מגישים אותה במזכירות בית המשפט.
דוגמאות לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט תוכלו למצוא פה:
דוגמא 1
דוגמא 2

לא מומלץ להיכנס לדיון משפטי עם נציג הנתבעת בעת ההידברות על הפשרה, זאת מכיוון שדבריכם עלולים לשמש את הצד השני כנגדכם בעת הדיון בבית המשפט. לכן, מומלץ שלא לענות על שאלות שקשורות לדברים שנעשו או נאמרו בזמן האירוע. אם שאלות כאלו עולות יש להבהיר שהשיחה היא בנוגע לסכום הפשרה וכל עניין אחר יתברר בבית המשפט.

קיימים מקרים בהם נציג הנתבעת, בזמן שיתקשר לדון בנושא הפשרה, ינסה "להפחיד" אתכם על מנת שתסכימו לפשרה שהוא מציע או אפילו שתבטלו את התביעה. בין השאר, יתכן ונציג הנתבעת יאמר שכתב התביעה מנוסח באופן גרוע ולתביעה אין סיכוי, שהתביעה תיכשל ותאלצו לשלם את הוצאות המשפט הגבוהות של הנתבעת שכוללות שכר טרחה גבוה לעו"ד, שחוסר הסכמה לקבל את הפשרה זו חמדנות והשופט יפסוק נגדכם וכדומה. אין צורך להירתע מהפחדות אלו וחשוב שלא לשתף פעולה עם הצד השני ולא להגיב לאמירות אלו. נציין כי השופט בבית משפט לתביעות קטנות מודע לעובדה כי מולו עומד אזרח שלא בהכרח בקיא בסדרי הדין, בניסוח כתב תביעה, פשרות וכדו'. הדבר נלקח בחשבון.
אם נאמרו על ידי נציג הנתבעת דברים שאינכם יודעים כיצד להגיב להם, ניתן לפנות אלינו במייל וננסה לסייע.

כתב הגנה:

היה וניסיון הפשרה נכשל או כלל לא הוצעה פשרה, על הנתבעת לשלוח כתב הגנה לבית המשפט תוך כשבועיים מיום קבלת כתב התביעה.
אם חלף הזמן ועדיין לא קיבלתם העתק של כתב ההגנה, ייתכן והנתבעת כלל לא הגישה כתב הגנה. ודאו עם מזכירות בית המשפט הרלוונטי ובמידה ואכן כך הדבר, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה, זאת על יסוד כתב התביעה בלבד. בקשה זו יש להגיש אך ורק אם קיים אישור מסירה, משמע קיים אישור מבית המשפט שכתב התביעה הגיע לידי הנתבעת, ו-15 ימים מן היום בו כתב התביעה נתקבל אצלה טרם הגישה כתב הגנה.
ניתן להוריד דוגמא לבקשה למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה כאן.

במידה וקיבלתם את כתב ההגנה של הנתבעת, קראו אותו בעיון. גם בשלב זה, אם מופיעות בכתב ההגנה טענות שאינכם מבינים, ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור לכם להבין את כתב ההגנה ולהגיב לו.

שלב שלישי: דיון

דיונים בבית המשפט לתביעות קטנות לא אורכים זמן רב - בדרך כלל מדובר בעשר דקות עד רבע שעה. היות שקיים פער זמנים בין יום הגשת התביעה ליום הדיון, יש לקרוא את כתב התביעה ולהתכונן היטב. יש לקרוא את כתב ההגנה שהגיש הנתבע ולהכין את התגובות מראש. מומלץ להביא עימכם לדיון דף בו תרשמו לכם נקודות התייחסות לסעיפים השונים של כתב ההגנה.

אל חשש מהדיון עצמו! מדובר בדיון באווירה לא פורמלית, זמן הדיון הוא קצר מאוד, וההליך אינו מסובך כלל. מה שחשוב הוא להתכונן היטב לפני הדיון, להתמצא היטב בתביעה, ולהביא פסקי דין שניתנו בנושא (יש פה באתר בשפע) וכן עדויות של אנשים שהיו איתכם וכו'.

שלב רביעי: פסק הדין

בתביעות קטנות מחויב השופט לתת את פסק דינו בתוך שבוע מיום הדיון. במקרים מסוימים ייתן השופט את ההחלטה כבר בתום הדיון ואתם תקבלו פסק דין מיד לאחר הדיון. במקרים רבים אחרים, יעדיף השופט "לקחת את הזמן" על מנת לשקול את מכלול המסמכים והעדויות שהוצגו בפניו, ואז יישלח פסק הדין לביתכם תוך מספר ימים.


  אתרי מידע בנושא תביעות קטנות:

  1. אתר הרשות השופטת - דברי הסבר בנושא תביעות קטנות
  2. אתר המועצה הישראלית לצרכנות - בית המשפט לתביעות קטנות - מדריך מקוצר
דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015


החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים


תכנית משרד הבריאות למאבק בעישון - דו"ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו


אוויר נקי

לציבור הגולשים: המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מסודר אצל עורך-דין. הסתמכות על מידע זה ועל נכונותו הינה באחריות הגולשים בלבד.

[חזור למעלה]