הפכו את אוויר נקי לעמוד הבית עמוד הבית
עמוד הבית אודותינו
עישון ונזקיו
חוקים
פסדי דין
תביעות
עישון כפוי במקומות עבודה
פנייה לרשויות
נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה
מן התקשורת
קישורים
שאלות נפוצות
צרו קשר
שאלות נפוצות
 בעיר שלי העירייה לא אוכפת את החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. מה ניתן לעשות?
 סעיף 11 לתוספת לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון מגביל את העישון במקומות בילוי. אלו מקומות נכללים בהגבלה זו?
 האם הפרדה שהיא "הפרדה וירטואלית" בין איזור מעשנים לאיזור בו אסור לעשן במסעדה או בית קפה או פאב היא חוקית?
 האם החלטת העסק שעל הבר במסעדה או בפאב מותר לעשן היא מותרת?
 האם בעל העסק פטור מאחריות אם התקין מסנני אוויר משוכללים בחלק מהמקום ושם הוא מאפשר ללקוחותיו לעשן, מבלי שיש הפרדה מוחלטת?
 האם ניתן לקבוע שמשעה מסויימת ניתן לעשן בכל בית הקפה?
 מדוע מתערבים לבעלי העסקים בהחלטות העסקיות שלהם? מסעדות, פאבים, בתי קפה וכו' הם מקומות פרטיים ומותר להם להחליט אם מעשנים בשטחם.
 האם מקום שמצהיר "פה מעשנים" פטור מהוראות החוק?
 האם ניתן לתבוע את אותו המקום פעמיים?
 האם ניתן לתבוע מספר אנשים יחד באותו כתב תביעה?

מספר עמודים: 2
 1  2    הבא   

בעיר שלי העירייה לא אוכפת את החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים. מה ניתן לעשות?

לצערנו עירך אינה היחידה שאינה אוכפת את החוק למניעת עישון או אוכפת בצורה דלה ולא רצינית.
הבעיה היא לא עירונית אלא כלל ארצית.
סעיף 6א(א) לחוק למניעת עישון קובע: "ראש רשות מקומית יסמיך עובדים ברשות המקומית כמפקחים לעניין חוק זה."
מדובר בהסמכת פקחים לאכיפת החוק למניעת עישון ממצבת הפקחים הקיימת, ולא בתוספת פקחים. וכך, בנוסף לשאר המשימות של הפקחים, הם צריכים גם לאכוף את החוק למניעת עישון.
הבעיה היא שראשי הרשויות שמים את אכיפת החוק למניעת עישון במקום נמוך בסדר העדיפויות, אם היא בכלל נמצאת בסדר העדיפויות, וזאת למרות הקנסות הגבוהים שאמורים להוות תמריץ כלכלי.
בנוסח המקורי של ההצעה לתיקון מס' 2 לחוק של ח"כ גלעד ארדן משנת 2007, הסעיף המקורי באשר לפקחים קבע: "שר הבריאות, בהתייעצות עם שר הפנים, יסמיך עובדי רשויות מקומיות כמפקחים לענין חוק זה, שעיסוקם העיקרי הוא מניעת עישון, וכן יקבע את מספר המפקחים בכל רשות מקומית, והוא רשאי לעדכנו מעת לעת."
המשמעות של סעיף זה היא שמדובר בתוספת פקחים, בנוסף למצבת הפקחים הקיימת, שפקחים אלו יהיו ייעודיים לפיקוח על החוק למניעת עישון, ושלא ראשי הרשויות מחליטים אם וכמה פקחים להסמיך לצורך החוק, אלא ההחלטה מוכתבת מלמעלה, משר הבריאות,  שקובע את מספרם בכל רשות ורשות, ורשאי לשנות את המספר, בהתאם לציות לחוק.

הסעיף לא התקבל בגלל התנגדות של פקידי האוצר, בתואנה תמוהה  שהדבר מצריך תקציב.
והרי:
קנס אחד לבעל מקום ציבורי על אי מניעת עישון הוא 5,000 ש"ח,
קנס  אחד לבעל מקום ציבורי על חוסר שילוט או שילוט לא תקני הוא 5,000 ש"ח,
קנס אחד לבעל מקום ציבורי על הצבת מאפרות (אמיתיות או מאולתרות) הוא 1,000 ש"ח,
קנס אחד לאדם שנתפס מעשן במקום ציבורי הוא 1,000 ש"ח.

ב-2 דו"חות לבעל עסק על אי מניעת עישון פקח אחד מכסה את המשכורת החודשית שלו, ואף מעבר לכך. וכמובן שפקח אמור לתת הרבה יותר דו"חות במהלך חודש שלם, דבר שמכסה הוצאות נוספות כמו דלק למשל.

מעבר לכך - הוכח שבמדינות שאכפו את החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, ירד שיעור האשפוזים כתוצאה מהתקפי לב בשיעור ניכר, דבר שכמובן מקטין את הוצאות הבריאות.

התפרסמו על כך כמה מחקרים וכמה כתבות. לדוגמא:

ב-Y-NET: שנה לחוקי העישון באירופה: ירידה בהתקפי הלב

ב-NRG: מחקר: פחות עישון בציבור פחות התקפי לב

אז איפה ההיגיון של  משרד האוצר שמביע התנגדות לתוספת פקחים לאכיפת החוק למניעת עישון? ומדוע בכלל פקידי האוצר מחליטים על מדיניות ועוד בנושא בריאות? מה הם מבינים בבריאות?

אז מה ניתן לעשות למען אכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים?
לכתוב מכתבים לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ובמשרד האוצר וללחוץ עליהם לתקן את החוק  למניעת עישון במקומות ציבוריים כך שיתקבל הסעיף המקורי - ששר הבריאות הוא זה שימנה פקחים ייעודיים לצורך אכיפת החוק למניעת עישון ויקבע את מספרם בכל רשות ורשות.
בנוסף - לשלוח תלונה ספציפית על כל עירייה שלא אוכפת את החוק. למשרד הבריאות ולמבקר המדינה.
את פרטי ההתקשרות של הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ובמשרד האוצר ושל מבקר המדינה ניתן למצוא בדף פרטי הרשויות של אתר אוויר נקי.

Up

סעיף 11 לתוספת לחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון מגביל את העישון במקומות בילוי. אלו מקומות נכללים בהגבלה זו?

סעיף 11 קובע כי אין לעשן ב: "מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות".
אין זה משנה מה שמו של מקום, אלא משנה מהותו. החוק חל על כל מקום שעוסק במכירת אוכל או משקאות, גם אם אין זה עיסוקו העיקרי. מטרת ה"לרבות" היא להרחיב את הסעיף כך שיכלול כל מקום בילוי בו נמכרים אוכל ומשקאות.
כך, החוק חל על מועדונים למיניהם ואולמות ביליארד או באולינג, למשל. כמובן שהחוק חל גם על פאבים וברים.
בנוסף, כלולים בסעיף זה מזנונים במשרדים, בבתי משפט, בבתי חולים וכדומה, וכמובן ביסטרו לסוגיו, קפיטריה באוניברסיטה, וכל שילוב של בר-מסעדה-בית קפה. הדבר כולל גם בתי אוכל בתוך קניונים או בתוך חנויות.

Up

האם הפרדה שהיא "הפרדה וירטואלית" בין איזור מעשנים לאיזור בו אסור לעשן במסעדה או בית קפה או פאב היא חוקית?

ממש לא! בסעיף 11 לתוספת לחוק נקבע שאסור לעשן בבתי אוכל (פאבים, מסעדות, בתי קפה וכיוב') עם אפשרות להקצות חדר עישון (רשות ולא חובה) בתנאי שיהיה "חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של בית האוכל ושטחו אינו עולה על רבע של השטח הפתוח לציבור." כלומר, חדר שממנו לא מתפזר עשן הסיגריות אל שאר חלקי המסעדה או בית הקפה שבהם לא מעשנים. לכן, הפרדה וירטואלית שכזו ודאי שאינה עומדת בתנאי החוק, שהרי העשן הוא גורם שאינו "ממושמע" ומתפזר לכל עבר. לפיכך, מסעדות, בתי קפה, פאבים וכו', המקיימים הפרדה וירטואלית בלבד, עוברים על החוק ובכך גורמים לנזקים ללקוחותיהם. בתי עסק יכולים לאפשר עישון בשטחם אך ורק אם הקימו חדר עישון נפרד לחלוטין עבור המעשנים. אם אין חדר כזה או שהחדר הקיים אינו עומד בדרישות החוק - כל שטח העסק אסור בעישון!

בעלי מקומות ציבוריים רבים עושים שימוש לרעה באפשרות שניתנה להם להקצות חדרי עישון ומקצים חדרי עישון שאינם עומדים בדרישות החוק, למשל: בבתי אוכל - חדרי עישון שגדולים מרבע משטח המקום, או שהחדר נשאר עם דלת פתוחה, או שמדובר באקווריום ללא תקרה. כנ"ל בקניונים. בבנייני משרדים מקצים את חדר המדרגות כחדר עישון, בניגוד לחוק. ישנם מקומות שבהם מערכת מיזוג האוויר משותפת לחדר העישון ולשאר החלקים במקום. ובכלל - גם אם חדר העישון הוא כביכול תקני, אם כל מה שמפריד בינו לבין שאר החלקים במקום היא דלת, ההפרדה איננה הרמטית מכיוון שהדלת לא אוטמת לגמרי, וממילא היא נפתחת מדי פעם, והעשן חודר לחלקים שבהם אסור לעשן.
ולכן עמותת אוויר נקי סבורה שחשוב לבטל את האפשרות להקצות חדר עישון בכל המקומות הציבוריים, וכי צריך להפעיל לחץ על משרד הבריאות ע"מ שיבטל אפשרות זו בחוק למניעת עישון.
עמותת אוויר נקי כבר שלחה בקשה לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות בעניין זה, אבל זה יהיה יעיל הרבה יותר אם גם אתם תעשו זאת.
אנא שלחו מכתב לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ודרשו לבטל את אפשרות הקצאת חדרי העישון במקומות הציבוריים.
את פרטי ההתקשרות של הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ניתן למצוא בדף פרטי הרשויות של אתר אוויר נקי.

Up

האם החלטת העסק שעל הבר במסעדה או בפאב מותר לעשן היא מותרת?

לא! בתי קפה, מסעדות ופאבים רבים מנסים להתחמק מתחולת החוק בטענה כי "רק על הבר מותר לעשן". אולם, החוק אינו מאפשר עישון במקומות בילוי למעט אם העישון מתבצע בחדר נפרד לחלוטין שמיועד ללקוחות מעשנים. הבר הוא חלק מחלל המקום והחוק חל, בין היתר, גם עליו. לכן, חל איסור מוחלט על עישון בסביבת הבר בדיוק כפי שהוא חל על שאר חלקי המקום.

זאת עוד אחת מהמניפולציות של בעלי המקומות, שיודעים שהציבור יודע שמותר להקצות "אזור עישון", אך לא כולם מודעים לכך שמדובר בחדר עישון נפרד לחלוטין, וזאת עוד סיבה מדוע צריך לבטל את האפשרות להקצות חדרי עישון במקומות ציבוריים. אנא שלחו מכתב לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ודרשו לבטל את אפשרות הקצאת חדרי העישון במקומות הציבוריים.
את פרטי ההתקשרות של הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ניתן למצוא בדף פרטי הרשויות של אתר אוויר נקי.

Up

האם בעל העסק פטור מאחריות אם התקין מסנני אוויר משוכללים בחלק מהמקום ושם הוא מאפשר ללקוחותיו לעשן, מבלי שיש הפרדה מוחלטת?

ממש לא. החוק אוסר עישון במקומות בילוי למעט  אם העישון מתבצע בחדר נפרד לחלוטין ללקוחות המעוניינים לעשן. לבעל העסק אין את היכולת להקל בדרישות החוק על ידי ביצוע פעולות כאלה ואחרות. בנוסף, יעילות אותם מסננים אינה מוכחת, במיוחד במקרים שבהם ישנם לקוחות מעשנים רבים. בין החומרים המסוכנים בעשן הסיגריה קיימים גם חומרים חסרי ריח ולכן אין יכולת לדעת האם הלקוח, הנמצא מחוץ ל"איזור העישון", שואף את אותם חומרים או לא. לכן, נדרש חדר נפרד לחלוטין כך שהעשן לא יגיע לשאר חלקי המסעדה.

זאת עוד אחת מהמניפולציות של בעלי המקומות, שיודעים שהציבור יודע שמותר להקצות "אזור עישון", אך לא כולם מודעים לכך שמדובר בחדר עישון נפרד לחלוטין, וזאת עוד סיבה מדוע צריך לבטל את האפשרות להקצות חדרי עישון במקומות ציבוריים. אנא שלחו מכתב לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ודרשו לבטל את אפשרות הקצאת חדרי העישון במקומות הציבוריים.
את פרטי ההתקשרות של הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות ניתן למצוא בדף פרטי הרשויות של אתר אוויר נקי.
Up

האם ניתן לקבוע שמשעה מסויימת ניתן לעשן בכל בית הקפה?

לא! החוק לא מבדיל בין שעות. יש למנוע את העישון במקומות הציבוריים בכל זמן שהם פתוחים. לא ניתן לקבוע שעד חצות, למשל, אין לעשן במסעדה או בבית הקפה למעט אותו חדר נפרד, אך מחצות ואילך רשאים הלקוחות המעשנים לעשן בכל שטחו של בית הקפה או המסעדה. לקוחות המעוניינים לעשן יכולים לעשות זאת רק בחדר נפרד לחלוטין. אם אין חדר כאמור, לא ניתן לעשן כלל בשטח המקום. כלל זה תופס בכל שעות היממה.

Up

מדוע מתערבים לבעלי העסקים בהחלטות העסקיות שלהם? מסעדות, פאבים, בתי קפה וכו' הם מקומות פרטיים ומותר להם להחליט אם מעשנים בשטחם.

לא נכון. המחוקק קבע חד משמעית כי כל מי שמחזיק במקום שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות (מסעדות, בתי קפה, פאבים, מועדונים וכו') כפופים לחוק מניעת העישון. בעל עסק שכזה אינו יכול לבחור האם הוא מעוניין שיעשנו בשטחו או לא, בדיוק כמו שלא בשיקול דעתו להחליט האם הוא מציית לכל חוק אחר. כפי שבעל עסק מחוייב לציית לתקנות בנוגע להיגיינה במטבח של המסעדה או בית הקפה, כך הוא מחוייב לציית לחוק המגביל את העישון בעסק. הדבר לא נתון לשיקול דעתו.
אם בעל מקום תולה שלטים בסגנון "בבר זה מותר לעשן", לא רק שזה לא מאפשר לו להתיר עישון בשטח המקום, הוא אף מודיע בצורה פומבית שהוא מפר את החוק, ולמעשה מפליל את עצמו.
אם בעל מועדון הוא למועדון שלו "מועדון חברים" ואפילו אם הוא מחתים את החברים בחוזה שהם מודעים לכך שבמועדון מעשנים, הוא עושה דבר לא חוקי. לא ניתן לחתום על חוזה שמתיר הפרת חוק.
בסעיף 30 לחוק החוזים כתוב: "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור - בטל."
אם נתקלתם במקום כזה, אל תהססו להתקשר למוקד העירוני בזמן אמת, ולאחר מכן למלא ולשלוח טופס תלונה על המקום לגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית הרלוונטית. את פרטי ההתקשרות של הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית תוכלו למצוא בדף פרטי הרשויות של אתר אוויר נקי.

Up

האם מקום שמצהיר "פה מעשנים" פטור מהוראות החוק?

ממש לא! כמו שלא ניתן להצהיר "פה גונבים" והדבר יהפוך לחוקי, כך גם ההצהרה על מקום כמקום של מעשנים אינה תופסת. החוק חל בכל מקרה. אדרבא, מקום שמצהיר על עצמו בגלוי כמקום שבו מעשנים מצהיר בעצם שהוא מפר במודע ובמכוון את החוק.
אם בעל מקום תולה שלטים בסגנון "בבר זה מותר לעשן", לא רק שזה לא מאפשר לו להתיר עישון בשטח המקום, הוא אף מודיע בצורה פומבית שהוא מפר את החוק, ולמעשה מפליל את עצמו.
אם בעל מועדון הוא למועדון שלו "מועדון חברים" ואפילו אם הוא מחתים את החברים בחוזה שהם מודעים לכך שבמועדון מעשנים, הוא עושה דבר לא חוקי. לא ניתן לחתום על חוזה שמתיר הפרת חוק.
בסעיף 30 לחוק החוזים כתוב: "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור - בטל."
אם נתקלתם במקום כזה, אל תהססו להתקשר למוקד העירוני בזמן אמת, ולאחר מכן למלא ולשלוח טופס תלונה על המקום לגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית הרלוונטית. את פרטי ההתקשרות של הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית תוכלו למצוא בדף פרטי הרשויות של אתר אוויר נקי.

Up

האם ניתן לתבוע את אותו המקום פעמיים?

כמובן שניתן.
כשמוגשת תביעה לפיצויים, הדבר נעשה עקב נזק שנגרם למגיש התביעה, נזק עקב העישון הכפוי במקרה שלנו. הנזק הנגרם עקב העישון הכפוי הוא נזק בריאותי המביא למוות של כ-1,500 איש בישראל בכל שנה.
אם אדם, שתבע מקום מסויים, הגיע לאותו מקום ושוב נחשף לעישון כפוי, הוא יכול לתבוע שוב את אותו המקום והפעם על הנזק הנוסף שנגרם לו.
לא רק זאת - אם אדם שתבע מקום מסויים הגיע להסכם פשרה ובו הוכנס סעיף שקובע שבעל המקום מתחייב למנוע עישון בשטח המקום ולהוציא מעשנים מחוץ למקום, ואם הסכם הפשרה נעשה בתוך כתלי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין, ולאחר מכן מגיע אותו אדם למקום, וממשיכים לעשן בו - זוהי הפרת צו בית משפט, ז"א ביזיון בית משפט!
בסעיף 6(1) לפקודת ביזיון בית משפט נכתב "בית המשפט העליון, בית משפט מיוחד שנתכונן עפ"י סעיף 55 של דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922, בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה."
ולכן ניתן להגיש בקשה לפי ביזיון בית משפט לאותו בית משפט בו הוצא פסק הדין, ואם פסק הדין ניתן בבית משפט לתביעות קטנות - בבית משפט השלום.
על פי תקנה 20(22) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, הבקשה פטורה מאגרה, כלומר ללא כל תשלום!! פשוט מגישים אותה במזכירות בית המשפט.
דוגמאות לבקשה לפי ביזיון בית משפט:
דוגמא 1
דוגמא 2

Up

האם ניתן לתבוע מספר אנשים יחד באותו כתב תביעה?

כן, כאשר הסיטואציה העובדתית זהה (למשל, כשכולם ישבו יחד במסעדה שהפרה את החוק). אין צורך להגיש תביעות נפרדות- ניתן שתוגש תביעה אחת על ידי מספר תובעים ובה כל אחד תובע את נזקו. ראו דוגמא בעמוד כתב תביעה.

Up

דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015


החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים


תכנית משרד הבריאות למאבק בעישון - דו"ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו


אוויר נקי

לציבור הגולשים: המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מסודר אצל עורך-דין. הסתמכות על מידע זה ועל נכונותו הינה באחריות הגולשים בלבד.

[חזור למעלה]